Poniedziałek   01.06.2020

Edukacja polonistyczna

Już wkrótce lato – planujemy wakacje Czytanie informacji na temat atrakcji turystycznych. Utrwalenie kierunków. Ćw. 5, 6 str.76. Wypowiedź pisemna z użyciem wyrażeń przyimkowych.

Edukacja matematyczna

Dzień Dziecka – gry i zabawy online doskonalące sprawność rachunkową.

Język angielski

TEMAT; Story time-A new dress.

Religia

Temat   51  Pan Jezus posyła Ducha Świętego

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Wtorek   02.06.2020

Edukacja polonistyczna

Co możemy robić z tatą? Czytanie opowiadania Dzień Taty’’. Kolejność wydarzeń w opowiadaniu i określanie cech bohaterów. Ćw. 1, 2, 3, 4,5, 6 str.77, 78.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – powtórzenie wiadomości
i umiejętności (gra matematyczna).

Środa     03.06.2020

Edukacja polonistyczna

Przewodnik małego turysty  Czytanie tekstu W drogę’’. Zapisywanie rad dla turystów. Pisanie kart pocztowych. Ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 79,80,81.

Edukacja matematyczna

Obliczenia pieniężne, zegarowe i rachunkowe – ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności.

Czwartek     04.06.2020

Edukacja polonistyczna

Dobre rady na wakacje Zapisywanie własnego adresu. Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych- unikanie powtórzeń. Ćw. 1, 2,3,4 str.82, 83.

Edukacja matematyczna

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Język angielski

TEMAT;Określanie koloru ubrań.

Piątek        05.06.2020

Edukacja polonistyczna

Dzień odkrywców Czytanie opowiadania Nareszcie’’. Ocena zachowania bohaterów. Ćw. 1, 2,3 4 str.84,85.

Edukacja matematyczna

Pomyślę i rozwiążę – rozwijanie logicznego myślenia, układanie liczb w ciągi malejące i rosnące, rozwiązywanie złożonego zadania tekstowego, odczytywanie danych z diagramu słupkowego.