Poniedziałek   01.06.2020

Edukacja polonistyczna

Kulinarne podróże po Europie Praca z tekstem Smakołyki z różnych krajów. Ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str.70, 71.

Edukacja matematyczna

Dzień Dziecka – gry i zabawy online doskonalące sprawność rachunkową.

Religia

Temat   48  Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Wtorek   02.06.2020

Edukacja polonistyczna

Wkrótce wakacje- Dzień Taty Czytanie opowiadania Czarodziej’’. Utrwalenie pisowni wyrazów z rz, ż,ch,h,ó,u. Ćw.1,2,3,4,5,6 str.72,73.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych – liczby trzycyfrowe, obliczanie sum i iloczynów.

Środa     03.06.2020

Edukacja polonistyczna

Bezpieczne wakacje Utrwalenie wiadomości o rodzajach zdań. Udzielanie pierwszej pomocy. Ćw. 1,2,3,4 str.74,75.

Edukacja matematyczna

Sprawdzam siebie – powtarzanie i utrwalanie wiadomości
i umiejętności matematycznych: obliczenia w poznanym zakresie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie
i dzielenie); rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, zegarowe, obliczanie pojemności i obwodów figur.

Język angielski

TEMAT; This is my typical day-ćwiczenia.

Czwartek     04.06.2020

Edukacja polonistyczna

Wakacyjne plany Czytanie ze zrozumieniem, selekcja informacji o skowronku i chabrze. Poznanie pracy rolnika w czasie żniw. Ćw. 1,2,3,4 str.78,79.

Edukacja matematyczna

Utrwalanie wiadomości i umiejętności rachunkowych w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe, obliczanie wagi i odległości. Odczytywanie, zaznaczanie i porównywanie temperatur.

Język angielski

TEMAT;Zapis godzin zegarowych-Round up.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek        05.06.2020

Edukacja polonistyczna

Co nas czeka w czwartej klasie Czytanie opowiadania Skok w nieznane’’. Pisanie listu do wychowawcy. Ćw.1,2,3,4,5,6 str. 80,81.

Edukacja matematyczna