Poniedziałek    04.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Podróż do Krainy Fantazji- Gdyby można było…

Czytanie tekstu Aga i motyle’’. Zwierzęta pożyteczne i szkodniki w ogrodzie. Ćw.1,2,3,4,5 str.44,45.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie pełnych setek – obliczenia w zakresie 1000. Obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadań tekstowych – układanie zadań, obliczanie długości.

Język angielski

TEMAT; Zastosowanie formy „I’vegot..”

Religia

Temat  42  Pan Jezus we Mszy Świętej jednoczy nas między sobą.

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Wtorek             05.05.2020

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna

Moja mama jest wspaniała

Czytanie wiersza Najczerwieńszy kubek’’. Pisanie życzeń. Ćw.1,2,3 str.46,47. Pisanie ze słuchu – u,ó,ż,rz,h,ch.

Edukacja matematyczna

Obliczanie odległości – wprowadzenie pojęcia kilometr. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, obliczanie odległości w metrach.

Środa                06.05.2020

Edukacja polonistyczna

J.Ch. Andersen Dziecię elfów- zapoznanie z treścią baśni

Zapoznanie z sylwetką autora baśni. Czytanie baśni przez nauczyciela- metryczka utworu, zapis w zeszycie.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań wymagających obliczeń pieniężnych, wagowych i zadań związanych z pomiarami.

Czwartek          07.05.2020

Edukacja polonistyczna

Wyodrębnienie zdarzeń i postaci w baśni

Postacie występujące w utworze- zapis w zeszycie. Przygody głównej bohaterki- przekształcanie zdań w równoważniki. Opis Odrobinki ćwiczenia słownikowe.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Język angielski

TEMAT; Historyjka „Do not disturb”

Piątek                08.05.2020

Edukacja polonistyczna

Ocena postaci w baśni Dziecię elfów

Zachowanie poszczególnych postaci. Określenie ich cech- Odrobinka, ropucha, chrabąszcz, polna mysz, kret, jaskółka zapis w zeszycie.  Wymyślanie innych fantastycznych przygód Odrobinki.

 Edukacja matematyczna

Doskonalenie techniki rachunkowej w poznanym zakresie liczbowym. Odczytywanie danych z diagramu słupkowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne. Obliczenia zegarowe w systemie 24-godzinnym.