Poniedziałek    04.05.2020

Edukacja polonistyczna

W świecie książek- Kto lubi czytać?

Czytanie opowiadania Sposób na Adama’’. Kolejność wydarzeń. Utrwalenie alfabetu. Rodzaje rzeczownika w l. pojedynczej i mnogiej.  Ćw. 1,2, 3,4,5,6,7 str.26.27,28.

Edukacja matematyczna

Pomyślę i rozwiążę – ćwiczenia doskonalące myślenie logiczno-analityczne. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb trzycyfrowych różnymi sposobami. Rozwiązywanie zadań tekstowych – odczytywanie danych z ilustracji, obliczanie odległości w metrach, porównywanie różnicowe.

Religia

Temat  44      Pragniemy jedności i pokoju

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Wtorek             05.05.2020

Edukacja polonistyczna

Potyczki ortograficzne

Ćw. 1,2,3,4,5,6 str.36,37. Pisownia wyrazów z h,ch .ż,rz,u,ó – pisanie ze słuchu- pisanie z komentowaniem.

Edukacja matematyczna

Poznawanie sposobu mnożenia i dzielenia setek w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań tekstowych, m.in. złożonych – obliczanie odległości w metrach, obliczenia zegarowe i pieniężne, przypomnienie nominałów banknotów, które są w obiegu.

Środa                06.05.2020

Edukacja polonistyczna

Spotkanie z lekturą – Dziecię elfów

Sylwetka Andersena – notatka w zeszycie. Ustalenie kolejności wydarzeń w lekturze- zapis do zeszytu. Popisy w pięknym czytaniu baśni.

Edukacja matematyczna

Mnożenie i dzielenie setek w zakresie 1000 – obliczanie wagi, wprowadzanie pojęć kwintal, kilo, przypomnienie pojęcia tona, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych z wykorzystaniem danych odczytanych z ilustracji.

Język angielski

TEMAT: Określanie godzin zegarowych do posiłku.

Czwartek          07.05.2020

Edukacja polonistyczna

Ocena i opis postaci występujących w lekturze

Ocena zachowania poszczególnych postaci- odróżnianie cech pozytywnych i negatywnych. Opis Odrobinki – zapis w zeszycie. Podawanie przykładów przeciwstawienia się złu i krzywdzie wyrządzonej zwierzętom i ludziom.

Edukacja matematyczna

Mnożenie i dzielenie setek w zakresie 1000 – obliczanie wagi, wprowadzanie pojęć kwintal, kilo, przypomnienie pojęcia tona, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych z wykorzystaniem danych odczytanych z ilustracji.

Język angielski

TEMAT: Extra practice-utrwalenie wiadomości.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                08.05.2020

Edukacja polonistyczna

Ustalenie myśli przewodniej baśni Dziecię elfów

Opowiadanie baśni przez uczniów- zwrócenie uwagi na opiekuńczy stosunek do przyrody i wrażliwość na cudzą niedolę. Morał baśni dobro zwycięża zło. Piszemy opowiadanie- samodzielnie wymyślona przygoda Odrobinki ( opowiadanie twórcze)