06.04.2020

Tematy lekcji – edukacja polonistyczna

Mój dobry i zły dzień

Czytanie wiersza „ Czemu, wróbelku’’- podręcznik str.59. Ćwiczenie 1, 2, 3 str.68- ćwiczeniówka. Opowiadanie – redagowanie i pisanie( rz po spółgłoskach).

Edukacja matematyczna

06.04 – Utrwalanie umiejętności mnożenia i dzielenia. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego. (podręcznik str.44,45, ćwiczenia str.52,53)

Religia

Temat 38  Pan Jezus umiera za nasze grzechy – Wielki Piątek

 Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Życzę  Uczniom i Rodzicom Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Sławomir Gumuła

07.04.2020

Bezpiecznie na rowerze

Czytanie tekstu Dla kogo ta ścieżka’’.Ćwiczenie1, 2 str. 69 -ćwiczeniówka. Ćwiczenie 3, 4 str. 70, ćw. 1, 2, 3 str.71.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Prawidłowe uzupełnianie tekstu z lukami

Edukacja matematyczna

07.04 – Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia, odwrotność mnożenia względem dzielenia, uzupełnianie ciągu liczbowego. (podręcznik str. 46,47, ćwiczenia str.54,55)

08.04.2020

Święta wielkiej nocy

Czytanie wiersza Wielkanoc’’. Ćwiczenie 1, 2, 3 str.84, ćw. 4 , 5 str.85.

Edukacja matematyczna

08.04 – Doskonalenie umiejętności rachunkowych w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia – powtórzenie wiadomości; sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, rozwiązywanie zadań tekstowych.(ćwiczenia str.56).

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Język angielski

TEMAT: EASTER DAY-  Święta Wielkanocne.