Poniedziałek   08.06.2020

Edukacja polonistyczna

Co nas czeka w czwartej klasie Czytanie tekstu Między nami’’. Ćw. 1, 2,3 str.80.

Edukacja matematyczna

Test matematyczny (poziom I) – rozwiązywanie zadań wymagających umiejętności praktycznych (obliczenia kalendarzowe, zapisywanie dat, rysowanie figury i obliczanie jej obwodu, obliczanie czasu, odczytywanie i zaznaczanie godzin na zegarze, obliczenia pieniężne i porównywanie kwot, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających obliczania wagi produktów, porównywanie różnicowe, rysowanie figur symetrycznych.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Wtorek   09.06.2020

Edukacja polonistyczna

Dzień odkrywców  Ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 str.82, 83, 84, 85.

Edukacja matematyczna

Test matematyczny – poziom II: rozwiązywanie zadań (układ pozycyjny liczb, odczytywanie wskazań termometru, obliczenia pieniężne i długości, szacowanie).

Środa     10.06.2020

Edukacja polonistyczna

Potyczki ortograficzne Ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5, 6 str.86, 87.

Edukacja matematyczna

Test matematyczny (poziom III) – dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych, mnożenie i dzielenie w zakresie 100; obliczenia zegarowe; rozwiązywanie zadań tekstowych, m.in. złożonych – obliczenia pieniężne, porównywanie różnicowe, obliczanie odległości w kilometrach.

Język angielski

 TEMAT; Wild animals-dzikie zwierzęta.