Poniedziałek    11.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Między nami w klasie

 Opowiadanie Zofii Staneckiej „Świnka” – formułowanie wniosku na temat postępowania z pożyczonymi rzeczami.  Utrwalanie nazw dni tygodnia – wskazywanie wydarzeń zgodnie z następstwem czasowym. Uzupełnianie zdań czasownikami zakończonymi samogłoskami ą, ę.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań o nietypowej konstrukcji

Religia

 Temat    52. Pan Jezus wybiera  świętego Piotra na swego zastępcę.

Proszę o uzupełnienie tematu/ pokolorowanie obrazków , uzupełnienie tekstów/.

 Wtorek             12.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Między nami w domu

Słuchanie tekstu Joanny Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała księżyc”, elementy fantastyczne, kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci na temat sytuacji, w których ich mama komuś pomogła. Stopnie pokrewieństwa na podstawie własnych doświadczeń i zabawy. Ustne układanie pytań do ilustracji. Znak zapytania na końcu pytania. Zwierzęta wokół nas– zwierzęta towarzyszące człowiekowi. Malowanie farbami zwierząt  .

Edukacja matematyczna

Liczenie pełnymi dziesiątkami do 100.

Środa                13.05.2020

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Język angielski

TEMAT; Zastosowanie formy There’s..

Czwartek          14.05.2020

Wkrótce święto mamy

 Wypowiedzi na temat opowiadania o niespodziance dla mamy, czytanego przez nauczyciela. Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż. Wykonanie prezentu dla mamy – papieroplastyka (faktura chropowata).  Składanie życzeń

Edukacja matematyczna-

Obliczenia w zakresie 100-rozwiązywanie zadań

Język angielski

TEMAT; Zastosowanie formy There’s..

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                15.05.2020

Edukacja polonistyczna-

Trudne wybory

 Odpowiedzi na pytania do tekstu „Nagła sprawa”. Ocena zachowania bohaterki tekstu. Kształtowanie postawy uwzględniającej w życiu codziennym status ekonomiczny rodziny. Prowadzenie dialogu w parach – zwroty grzecznościowe.

Edukacja matematyczna-

Litr – mierzenie objętości płynów.