Poniedziałek    11.05.2020

Edukacja polonistyczna

Kim będę , gdy dorosnę?

Czytanie wiersza Magister uśmiechów’’. Pogadanka o najbardziej popularnych zawodach. Rz w nazwach zawodów- ćw.1,2 str.36 – podręcznik. Ćw. 1, 2,3 ,4,5, 6,7 str.48, 49.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie pełnych setek – obliczenia w zakresie 1000. Obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadań tekstowych – układanie zadań, obliczanie długości.

Język angielski

Religia

Temat  43  Niedziela pamiątką zmartwychwstania Jezusa

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wtorek             12.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Fantazja ubarwia świat

Czytanie wiersz J. Brzechwy Na wyspach Bergamutach’’. Nauka wiersza pamięć. Ćw. 1,2,3,4 str.50, 51- ćwiczeniówka. Sprawdzam siebie – świat  jest pełen kolorów.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – dobieranie liczb spełniających podane warunki.

Środa                13.05.2020

Edukacja polonistyczna

Święto wszystkich dzieci- Europa

Czytanie tekstu Poznajmy się. Pogadanka na temat różnych krajów Europy. Ćw. 1, 2 str.54,55 – ćwiczeniówka. Pisanie listu – powtórzenie zasad .

Edukacja matematyczna

Obliczanie odległości – wprowadzenie pojęcia kilometr. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, obliczanie odległości w metrach.

Język angielski

TEMAT; Stan posiadania He’sgot/ She’sgot

Czwartek          14.05.2020

Edukacja polonistyczna

Każdy z nas jest ważny

Czytanie tekstu Każdy z nas jest ważny’’- poczucie własnej wartości. Ćw. 1, 2,3, 4 str.56, 57- ćwiczeniówka. Powtórzenie wiadomości o czasowniku.

Edukacja matematyczna

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Język angielski

TEMAT; Określanie stanu posiadania.

Piątek                15.05.2020

Edukacja polonistyczna

Planujemy zakupy

Czytanie tekstu Zeszyt z wydatkami’’. Ćwiczenie 1, 2 str.58,59 – ćwiczeniówka. Pisownia wyrazów z ó, u, rz , ż , ch, h – pisanie ze słuchu.

Edukacja matematyczna

Przyrządy pomiarowe. Liczby trzycyfrowe – ćwiczenia utrwalające układ pozycyjny liczb.