Poniedziałek    11.05.2020

Język polski

Poniedziałek Co i jak odmieniamy?
Wtorek Nieodmienne części mowy- powtórzenie
Środa Razem czy osobno?
Czwartek Test
Piątek W przerażającej bajce

Język angielski

Poniedziałek List prywatny
Wtorek  
Środa Cechy dobrej wypowiedzi pisemnej
Czwartek  
Piątek Opisywanie miejsc

Język niemiecki

Temat: Zdania ze spójnikami „weil, dass, ob”

Matematyka

Wzajemne położenie dwóch okręgów

Fizyka

Soczewki

Chemia

Temat. Reakcje otrzymywania wodorotlenków.

Napisać reakcje według wzoru dla 4 wodorotlenków

Metal+woda

Tlenek metalu+woda

Religia

Temat        55  Ku jedności – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Historia

„Początek III Rzeczypospolitej”

Wychowanie fizyczne

Na ten tydzień proponuje wykonanie TABATY jest to intensywny trening interwałowy wykonywany podczas 4 minutowego intensywnego wysiłku, bo tyle trwa trening Tabata, wystarczy to , aby odczuć i zauważyć jego działanie. Ten trening interwałowy nie powinien być wykonywany codziennie, bo może zanadto obciążyć organizm i doprowadzić do kontuzji; ćwiczenia Tabata wystarczy wykonywać 2-3 razy w tygodniu.

Przedstawię propozycje dla początkujących oraz filmik na Youtube, który możecie zamiennie wykonywać.

Przykładowy trening Tabata dla początkujących:

5-minutowa rozgrzewka np. 15 przysiadów, 15 skłonów tułowia, 15 skrętów tułowia, 1 minuta skakania na skakance, 1 minuta biegu w miejscu;

Runda 1

20 sekund brzuszków, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund brzuszków, 10 sekund odpoczynku;

Runda 2

20 sekund skakania na skakance, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund biegu w miejscu, 10 sekund odpoczynku;

Runda 3

20 sekund pompek, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund pompek, 10 sekund odpoczynku;

Runda 4

20 sekund przysiadów z wyskokiem, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund przysiadów z wyprostowanymi rękami, 10 sekund odpoczynku.

Trening Tabata trzeba zakończyć ćwiczeniami rozciągającymi i rozluźniającymi mięśnie!

Pijemy wodę! Unikamy słodzonych, gazowanych napojów.

Wtorek             12.05.2020

Język polski

Język angielski

Matematyka

Działania na pierwiastkach.

Geografia

Sprawdzian wiadomości z działu: Ameryka Płn. i Płd.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Pisanie planu do opowiadania – ćwiczenia redakcyjne.

Środa                13.05.2020

Język angielski

Matematyka

Działania na pierwiastkach.

Biologia

Chemia

WOS

„Pomoc humanitarna krajom najbiedniejszym”

Czwartek          14.05.2020

Język polski

Matematyka

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

we wtorki i piątki o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Proszę w zeszycie zapisać temat  katechezy multimedialnej .

Pod tematem  należy streścić w kilku zdaniach obejrzaną katechezę.

Informatyka

Witam! kontynuujemy o języku C++

Temat: Stosowanie instrukcji iteracyjnej do realizacji algorytmów iteracyjnych.

(temat 7.4)

Sam algorytm wyszukiwania największej liczby spośród podanych już omawialiśmy w temacie 6. Do zeszytu proszę wpisać ogólną postać instrukcji for w języku C++:

for(wyrażenie_początkowe; warunek; wyrażenie_pętli)

   lista_instrukcji;

na rys.11/88 macie wygląd tej instrukcji w Baltiem.

Wykonajcie ćw.8 podpunkt 2 str. 87 i spróbujcie podpunkt 4. Zróbcie notatkę z Warto zapamiętać.

Biologia

Różnorodność biologiczna

WDŻ

Rozwiązujemy konflikty – rola przyjaźni.

EDB

Witam! Proszę uzupełnić i odesłać kartę pracy do oceny na mój mail reniaszkola@wp.pl

Karta pracy-pierwsza pomoc

imię, nazwisko…………………………………………

1. Uzupełnij informacje na temat techniki wykonywania RKO.

  Dorośli Dzieci powyżej 1. roku życia Niemowlęta
Uciskanie klatki piersiowej
Głębokość ……………. cm ……………. cm ……………. cm
Tempo ………………….. razy/min
Liczba ………………………………
Oddechy ratownicze
Technika usta–………. usta–……….. usta–………
Liczba ……………………………..

2. . Wymień po 2 przykłady środków, które powinny się znaleźć w apteczce pierwszej pomocy:

a) materiałów opatrunkowych – ……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

b) środków trwałych –
……………………………………………………………..

……………………………………………………………….

c) środków ochrony osobistej – …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

3. Opisz sposób udzielenia pierwszej pomocy w przypadku złamania kości podudzia, kiedy dostępne są tylko bandaże i środki zastępcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wśród podanych sposobów udzielenia pomocy w przypadku wychłodzenia lub odmrożenia wykreśl te, których nie wolno stosować.

Przenieś poszkodowanego do ciepłego pomieszczenia.

Zmień przemoczoną odzież na suchą.

Intensywnie rozgrzewaj poszkodowanego, np. gorącą wodą.

Podaj do picia ciepły, mocno osłodzony napój.

Rozcieraj odmrożone miejsca śniegiem.

Ogrzewaj powierzchnie odmrożone ciepłem własnego ciała.

Podaj poszkodowanemu do picia napój rozgrzewający, np. alkohol.

Nałóż na odmrożenie suchy, jałowy opatrunek.

Opatrunek ciasno przytwierdź bandażem.

Osobę wychłodzoną okryj kocem lub folią termiczną.

5. Opisz krótko (bez podawania szczegółów czynności ratowniczych) sposób udzielenia pomocy twojemu rówieśnikowi, który się zadławił i:

a) kaszle – ……………………………………………………………………………………………..

b) nie może kaszleć ani nabrać powietrza – ……………………………………………………………………………………………


c) stracił przytomność –………………………………………………………………………………………………..

Piątek                15.05.2020

Język polski

Matematyka

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka

Język angielski

„Konflikty zbrojne na świecie.”

Fizyka

Obrazy tworzone przez soczewki

Historia

„Podsumowanie wiadomości z rozdziału V”

===============================

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z polskiego

– wtorek 12.05.2020

„Ćwiczenie pisma poprawnego pod względem graficznym”