15.04.2020

O zachowaniu w teatrze

Analiza i rozwiązywanie zadań tekstowych. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej

„ci,Ci”. Ćwiczenia w czytaniu tekstu z uwzględnieniem poziomu trudności.Wypowiedzi na temat wizyt w teatrze na podstawie opowiadania „Czyste ubranie”, ilustracji i własnych doświadczeń. Tworzenie regulaminu zachowania się w teatrze.

16.04 .2020

Aktorzy w teatrze lalek.
Wzbogacanie słownictwa związanego z teatrem. Wypowiedzi na temat wyglądu teatru- na podstawie ilustracji. Rodzaje lalek teatralnych. Czytanie z podziałem na role tekstu „Kto tak się kłóci? Wypowiedzi opisujące wygląd pacynki , marionetki i kukiełki. Pacynki- wykonanie lalek wg instrukcji.

 Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00 / Można obejrzeć w innym terminie/

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Religia

Temat  47 Modlę się przy grobie Pana Jezusa

Proszę o uzupełnienie tematu/ pokolorowanie obrazków , uzupełnienie tekstów/

17 .04.2020

Dzień odkrywców.
Doskonalenie umiejętności rachunkowych w zakresie 20.Ćwiczenia w czytaniu. Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość , kreatywność i pamięć. To już wiem, to już potrafię- doskonalenie umiejętności językowych.