15.04.2020

 Edukacja polonistyczna

Wiosna w sadzie

Czytanie wiersza „ Sad rozkwita’’, „ Od kwiatu do owocu”. Ćwiczenie 6 str. 78, ćw. 1, 2, 3 str.79- ćwiczeniówka. Pisanie ze słuchu.

Edukacja matematyczna

15.04 – Mnożenie i dzielenie – doskonalenie techniki rachunkowej, przemienność mnożenia, rozwiązywanie zadań tekstowych. (podręcznik str.46, ćwiczenia str.54)

J.angielski

TEMAT; Utrwalenie wiadomości z rozdziału V.

Podręcznik str 44

 16.04.2020

Edukacja polonistyczna

Co słychać wiosną u zwierząt

Czytanie tekstu „ Wiosenne prace”, „ Dlaczego cielę ogonem miele”. Ćw.1, 2, 3 str.80, ćw.4, 5 str.81- ćwiczeniówka. Sprawdzam siebie- ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 82, 83.

J. angielski 

TEMAT: Uzupełnianie luk w zdaniach.

Zeszyt ćwiczeń str 45

Religia.  15-17  kwietnia 2020r.

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00 / Można obejrzeć w innym terminie/

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

  Religia. 

16. 04. 2020  Czwartek

Temat  39  Zmartwychwstanie Jezusa zwycięstwem nad grzechem i śmiercią

Proszę o uzupełnienie tematu/ pokolorowanie obrazków , uzupełnienie tekstów/

17.04.2020

Edukacja polonistyczna

Dbamy o nasze środowisko

Czytanie tekstu „ Tu mówi lisek ‘’. Ćw. 1,2 ,3, 4 str. 4 , 5- ćwiczeniówka. Sztuka pisania – opowiadanie.

Edukacja matematyczna

17.04 –  Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia, odwrotność mnożenia względem dzielenia, uzupełnianie ciągu liczbowego. (podręcznik str. 47, ćwiczenia str.55)