Klasa  1

Poniedziałek   15.06.2020

Edukacja polonistyczna

Temat dnia :Wakacje tuż,tuż

Wypowiedzi na temat mijającego roku nauki w pierwszej klasie. Gry i zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości i umiejętności polonistyczne, matematyczne i przyrodnicze. Opracowanie kartyz nazwami uczuć towarzyszących dzieciom w pierwszej klasie. 

Edukacja matematyczna

 To już potrafię- oliczenia w zakresie 30

Religia

Temat   58   Uczestniczę w procesji Bożego Ciała

Proszę o uzupełnienie tematu/ pokolorowanie obrazków , uzupełnienie tekstów/.