Klasa  2

Poniedziałek   15.06.2020

Edukacja polonistyczna

Wakacje za pasem Sprawdzam siebie – test z gramatyki i fonetyki

Edukacja matematyczna

Pomyślę i rozwiążę – rozwijanie logicznego myślenia.

Język angielski

Religia

Temat   59   Dziękuję Panu Jezusowi za Jego miłość

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Piątek        19.06.2020

Edukacja polonistyczna

Potyczki ortograficzne Ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, h,ch – karty pracy

Edukacja matematyczna

Doskonalenie umiejętności rachunkowych.