Poniedziałek   15.06.2020

Edukacja polonistyczna

Wakacje za pasem Konkurs pięknego czytania. Powtórzenie wiadomości z gramatyki i fonetyki.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań – doskonalenie umiejętności matematycznych.

Religia

Temat   55  Uczestniczymy w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Piątek        19.06.2020

Edukacja polonistyczna

Sprawdzam siebie Utrwalenie wiadomości z ortografii – karty pracy.

Edukacja matematyczna