Poniedziałek    18.05.2020

Edukacja polonistyczna

 O uważnym słuchaniu

Czytanie tekstu Fileciki do kontroli’’. Ćwiczenie 1, 2, 3, 4 str.60 , 61 – ćwiczeniówka. Pisanie opowiadania o przygodach Marylki.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań wymagających obliczeń pieniężnych, wagowych i zadań związanych z pomiarami.

Język angielski

TEMAT; Utrwalenie wiadomości z rozdziału VI.

Religia

Temat   44. W sakramentach świętych otrzymujemy Boże dary

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Wtorek             19.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Ważne są ćwiczenia, gdy się ó wymienia

Czytanie wiersza Ruszam mózgiem nie na próżno! Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó. Potyczki ortograficzne – ćw. 1, 2, 3, 4 str. 62, 63. Pisanie ze słuchu.

Środa                20.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Piękna nasza Polska cała – Królowa naszych rzek

Czytanie tekstu O Wiśle’’. Jak powstają rzeki. Ćw. 1, 2 str. 64 – ćwiczeniówka. Pogadanka o polskich legendach.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne. Obliczenia zegarowe w systemie 24-godzinnym.

Mnożenie i dzielenie liczb – ćwiczenia rachunkowe.

Czwartek          21.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Poznajemy legendę Jak Sobanek płanetnika gościł

Odczytanie legendy przez nauczyciela. Ustalenie wydarzeń i zapis do zeszytu. Omówienie krajobrazu Tatr, Zakopanego i Doliny Pięciu Stawów. Wielka litera w nazwach geograficznych – ćwiczenia.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Język angielski

TEMAT: Zadawanie pytań; Have you got?

Piątek                22.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Sprawdzam siebie – test ortograficzny

Sztuka pisania – piszemy opowiadanie ( Przygoda w górach). Układanie zdań z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. Przypomnienie i utrwalenie poznanych zasad ortograficznych – karty pracy.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – powtórzenie wiadomości
i umiejętności (gra matematyczna).