Poniedziałek    18.05.2020

Edukacja polonistyczna

 W świecie dzieci – nasze podwórko

Czytanie tekstu Drzewo do samego nieba’’. Opis podwórka zapis do zeszytu. Ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 50, 51 – ćwiczeniówka. Pisownia nie z przymiotnikami – pisanie ze słuchu.

Edukacja matematyczna

Pomyślę i rozwiążę – rozwiązywanie zadań doskonalących logiczne myślenie. Znaki rzymskie – ćwiczenia w pisaniu i odczytywaniu liczb oraz dat.

Religia

Temat   46 Komunia Święta zjednoczeniem z Jezusem

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wtorek             19.05.2020

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

Środa                20.05.2020

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

Język angielski

TEMAT: Utrwalenie wiadomości z rozdziału IV.

Czwartek          21.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Dobry doktor

Czytanie opowiadania Opowieść o Januszu’’ – poznanie sylwetki Janusza Korczaka , zapis notatki w zeszycie. Powtórzenie wiadomości o czasowniku- odmiana przez osoby, liczby,  czasy , rodzaje. Ćw. 1, 2, 3, 4 str. 56, 57.

Edukacja matematyczna

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 000, pisanie liczb słowami
i cyframi, porównywanie liczb, cen, odległości, stosowanie znaków: >, <, =.

Język angielski

TEMAT;  Daily routine.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                22.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Dzień odkrywców – co nas czeka w czerwcu

Czytanie tekstu Czerwiec’’. Ćwiczenie 1, 2, 3 4, 5 str. 58, 59 – ćwiczeniówka. Utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, h, ch- pisanie ze słuchu.