Poniedziałek    18.05.2020

Język polski

Poniedziałek Jacy jesteśmy?
Wtorek Czy można żyć bez mediów?
Środa Jakie funkcje pełnią dopełnienie i okolicznik?
Czwartek Dopełnienie i okolicznik- ćwiczenia
Piątek Kiedy używamy wielokropka?

Matematyka

Pole trapezu.

Geografia

Sprawdzian wiadomości z działu: Krajobrazy świata

Religia

Temat    40  Miłość prawem Królestwa Bożego  – przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcie ćwiczeń proszę przesłać na poniższy  adres mailowy:

religiazdalne20@gmail.com

W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wychowanie fizyczne

Na ten tydzień proponuje wykonanie ćwiczeń, do których potrzebne są:

 • przybory: koc, dywan, karimata, 6 rolek papieru toaletowego lub inne podobne przybory np. puste butelki plastikowe po napojach;
 • miejsce wykonywania ćwiczeń: w zależności od możliwości przeprowadzenia ćwiczeń – dobrze wywietrzone pomieszczenie lub teren otwarty wokół domu.

Uwagi wstępne:

 1. Starajmy się ćwiczyć w stroju sportowym.
 2. Jeżeli ćwiczymy w domu przed ćwiczeniami wietrzymy pokój lub ćwiczymy przy otwartym/uchylonym oknie.
 3. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy starannie tak, jak na lekcjach wychowania fizycznego.
 4. Sami się kontrolujemy podczas wykonywanych ćwiczeń.
 5. W trakcie ćwiczeń słuchajmy ulubionej muzyki jeżeli to możliwe.
 6. Ćwiczymy minimum 5 razy w tygodniu lub więcej.
 7. Po każdej serii ćwiczeń należy wykonać krótki odpoczynek.
 8. Warto przeczytać – Tym razem o piramidzie żywienia i aktywności fizycznej.
 9. Proponuję Wam też test wydolności fizycznej tzw. Próbę Ruffiera, którą w łatwy sposób wykonacie w domu.

Ćwiczenie 1: Bieg w miejscu lub na świeżym powietrzu.

Biegnij w miejscu przez 6-8 minut (staraj się, aby tempo biegu było równe)

Ćwiczenie 2: Ćwiczenia ramion.

Pozycja wyjściowa – stań w rozkroku, ramiona w dół

Ćw. 1 – krążenia obustronne ramion w przód (1 x 20 powtórzeń)

Ćw. 2 – krążenia obustronne ramion w tył (1 x 20 powtórzeń)

Ćw.3 – krążenia naprzemianstronne ramion w przód (1 x 20 powtórzeń)

Ćw.4 – krążenia naprzemianstronne ramion w tył (1 x 20 powtórzeń)

Ćwiczenie 3: Ćwiczenia nóg.

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna, ramiona w przód, rolka papieru między

kolanami

Ćwiczenie – wykonujemy przysiady (3 serie po 20 przysiadów)

Uwaga! w trakcie przysiadów linia kolan nie wychodzi za linię palców stóp

Ćwiczenie 4: Ćwiczenia tułowia.

Ćw.1Pozycja wyjściowa – stojąc w dużym rozkroku, ramiona wyprostowane w górę

Ćw.2 – skłony w przód tułowia z pogłębianiem (1 x 20 powtórzeń)

Pozycja wyjściowa – stojąc w dużym rozkroku, ramiona wyprostowane w górę

Ćwiczenie – skrętoskłony tułowia z pogłębianiem do prawej i lewej nogi (1 x 20 powtórzeń)

Ćwiczenie 5: Ćwiczenia w podporach.

Pozycja wyjściowa – przysiad podparty

Ćw.1 – wyrzuty obustronne nóg w bok do rozkroku (3 x 20 powtórzeń)

Pozycja wyjściowa – przysiad podparty

Ćw.2 – wyrzuty jednoczesne nóg do tyłu, do rozkroku (3 x 20 powtórzeń)

Ćwiczenie 6: Przeskoki

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna, ramiona w dół, rolki papieru ułożone w jednej linii

Ćw.1 – przeskoki obunóż w przód (4 serie)

Ćw.2 – przeskoki na prawej i lewej nodze w przód (po 4 serie na lewej i prawej nodze)

Ćw.3 – przeskoki obunóż bokiem (4 serie)

Ćwiczenie 7: Ćwiczenia mięśni brzucha.

Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, nogi wyprostowane, ramiona wyprostowane wzdłuż tułowia

Ćw.1 – „nożyce poprzeczne” (3 x 20 powtórzeń), nogi proste unosimy lekko nad podłoże

Ćw.2 – „nożyce pionowe” (3 x 20 powtórzeń), nogi proste unosimy lekko nad podłoże

Ćwiczenie 8: Ćwiczenia mięśni grzbietu.

Pozycja wyjściowa – leżenie przodem, nogi wyprostowane, ramiona zgięte, dłonie na szyi

Ćw.1 – unoszenie tułowia i ramion do góry z wytrzymaniem od 3 do 5 s (3x 20 powtórzeń)

Pozycja wyjściowa – leżenie przodem, ramiona zgięte przy barkach

Ćw.2 – unoszenie tułowia do wyprostowanych ramion, wytrzymanie od 3 do 5 s

(3 x 20 powtórzeń)

Pozycja wyjściowa –leżenie przodem, ramiona wyprostowane wzdłuż tułowia

Ćw.3 – unoszenie tułowia do góry, ramiona i nogi podczas ćwiczenia są proste (3 x 20 powtórzeń)

Ćwiczenie 9: Ćwiczenia oddechowe

Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, nogi ugięte, ramiona w bok

Ćw. – powolny wdech powietrza z jednoczesnym unoszeniem wyprostowanych ramion do góry i wydech powietrza z powrotem ramion do pozycji wyjściowej (1x 20)

Piramida żywienia i aktywności fizycznej

Ocena wydolności fizycznej wg Próby Ruffiera

Kolejność postępowania:

1. Mierzymy tętno spoczynkowe i zapisujemy wynik.

2. Wykonujemy 30 przysiadów w ciągu 1 minuty.

3. Mierzymy tętno bezpośrednio po wykonaniu przysiadów i zapisujemy wynik.

4. Mierzymy tętno po jednej minucie odpoczynku i zapisujemy wynik.

5. Podstawiamy wyniki pomiarów tętna do wzoru:

Uwaga!!! tętno mierzymy przez 15 s i mnożymy przez 4, aby uzyskać wartość tętna minutowego

IR = (P + P1 + P2) – 200 : 10

IR – Wskaźnik Ruffiera

P – tętno spoczynkowe

P1 – tętno bezpośrednio po próbie P2 –

tętno po jednej minucie wypoczynku

Ocena wyników:

0 – bardzo dobra

1-5 – dobra 6-10 –

średnia powyżej

10 – słaba

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

Temat: Obliczenia z wykorzystaniem kalendarza i zegara.

 1. Polecam uwadze ciekawy film: https://www.youtube.com/watch?v=c1M2fKwmiCI
 2. Sprawdź się w matematycznych Milionerach:  https://learningapps.org/9230709

Muzyka

Koło matematyczne

Temat: Proste konstrukcje matematyczne- sześciokąt foremny.

 1. Polecam uwadze ciekawy film: https://www.youtube.com/watch?v=w_zOlTiI7EE

Jak zrobić sześciokąt foremny wykorzystując sztukę origami: https://www.youtube.com/watch?v=eEJlXC_86tY

Zajęcia terapeutyczne 

Pisanie na komputerze – litery, sylaby, cyfry. Ćwiczenia mowy czynnej – prowadzenie dialogu.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Piszemy list – ćwiczenia redakcyjne.

Wtorek             19.05.2020

Język polski

Język angielski

TEMAT: Rozmowa o swoich planach zawodowych.

Matematyka

Pole trapezu

Biologia

Charakterystyczne cechy roślin okrytonasiennych

Technika

Szkice techniczne

Zajęcia terapeutyczne 

Ćwiczenia manualne. Nauka na pamięć rymowanek. Ćwiczenia relaksacyjne.

Środa                20.05.2020

Język polski

Język angielski

TEMAT; Past Simple – czasowniki nieregularne.

Matematyka

Zamiana jednostek pola

Muzyka

Cechy charakterystyczne muzyki rockandrollowej

Informatyka

Temat: Clipart i WordArt w dokumencie.

Ćwiczymy poznane funkcje do ozdoby tekstu. Proszę wykonać Zaproszenie na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które będzie zawierało jakiś rysunek z clipartu np. pióro, będzie tekst zaproszenia np. z zacieniowaną datą uroczystości, będzie użyty WordArt ; reszta już zależy od Was. Kto nie może użyć programu, wykonuje opis w zeszycie, co miałby użyć. Pamiętamy o migra.pl

W wolnej chwili https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-v/gry-edukacyjne/

Pozdrawiam!

ps. Przypominam o zaległościach.

Zajęcia terapeutyczne 

Pisanie na komputerze – litery, sylaby, cyfry. Ćwiczenia pamięci – dialog.

Czwartek          21.05.2020

Język polski

Język angielski

TEMAT;  Dialog- on the phone.

Matematyka

Średnia arytmetyczna.

Plastyka

Portret mojej rodziny

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

we wtorki i piątki o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Proszę w zeszycie zapisać temat   katechezy multimedialnej .

Pod tematem  należy streścić w kilku zdaniach obejrzaną katechezę.

Historia

„Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału VI”

Zajęcia terapeutyczne 

Pogadanka o krajobrazach Polski. Ćwiczenia mowy. Pisanie na komputerze prostych wyrazów.

Piątek                22.05.2020

Język polski

Historia

„Test kontrolny wiadomości z rozdziału VI”