Poniedziałek    18.05.2020

Język polski

Poniedziałek Czy istnieje idealny świat?
Wtorek W przerażającej bajce
Środa Scenariusz filmowy
Czwartek Powtórzmy wiedze o częściach zdania
Piątek Zdania wielokrotnie złożone

Język niemiecki

Temat: Znane osobistości niemieckiego świata mody.

Matematyka

Pole koła.

Fizyka

Obrazy tworzone przez soczewki

Chemia

Występowanie i właściwości estrów.
Przeczytać temat str. 177. Opisać właściwości i zastosowanie estrów.
Napisać co to są estry? Napisać wzory 5ciu estrów.

Religia

Temat        49  Wezwani do uczciwości i wstrzemięźliwości – IX i X przykazanie 

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Historia

„Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału V”

Wychowanie fizyczne

Na ten tydzień proponuje wykonanie ćwiczeń, do których potrzebne są:

 • przybory: koc, dywan, karimata, 6 rolek papieru toaletowego lub inne podobne przybory np. puste butelki plastikowe po napojach;
 • miejsce wykonywania ćwiczeń: w zależności od możliwości przeprowadzenia ćwiczeń – dobrze wywietrzone pomieszczenie lub teren otwarty wokół domu.

Uwagi wstępne:

 1. Starajmy się ćwiczyć w stroju sportowym.
 2. Jeżeli ćwiczymy w domu przed ćwiczeniami wietrzymy pokój lub ćwiczymy przy otwartym/uchylonym oknie.
 3. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy starannie tak, jak na lekcjach wychowania fizycznego.
 4. Sami się kontrolujemy podczas wykonywanych ćwiczeń.
 5. W trakcie ćwiczeń słuchajmy ulubionej muzyki jeżeli to możliwe.
 6. Ćwiczymy minimum 5 razy w tygodniu lub więcej.
 7. Po każdej serii ćwiczeń należy wykonać krótki odpoczynek.
 8. Warto przeczytać – Tym razem o piramidzie żywienia i aktywności fizycznej.
 9. Proponuję Wam też test wydolności fizycznej tzw. Próbę Ruffiera, którą w łatwy sposób wykonacie w domu.

Ćwiczenie 1: Bieg w miejscu lub na świeżym powietrzu.

Biegnij w miejscu przez 6-8 minut (staraj się, aby tempo biegu było równe)

Ćwiczenie 2: Ćwiczenia ramion.

Pozycja wyjściowa – stań w rozkroku, ramiona w dół

Ćw. 1 – krążenia obustronne ramion w przód (1 x 20 powtórzeń)

Ćw. 2 – krążenia obustronne ramion w tył (1 x 20 powtórzeń)

Ćw.3 – krążenia naprzemianstronne ramion w przód (1 x 20 powtórzeń)

Ćw.4 – krążenia naprzemianstronne ramion w tył (1 x 20 powtórzeń)

Ćwiczenie 3: Ćwiczenia nóg.

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna, ramiona w przód, rolka papieru między

kolanami

Ćwiczenie – wykonujemy przysiady (3 serie po 20 przysiadów)

Uwaga! w trakcie przysiadów linia kolan nie wychodzi za linię palców stóp

Ćwiczenie 4: Ćwiczenia tułowia.

Ćw.1Pozycja wyjściowa – stojąc w dużym rozkroku, ramiona wyprostowane w górę

Ćw.2 – skłony w przód tułowia z pogłębianiem (1 x 20 powtórzeń)

Pozycja wyjściowa – stojąc w dużym rozkroku, ramiona wyprostowane w górę

Ćwiczenie – skrętoskłony tułowia z pogłębianiem do prawej i lewej nogi (1 x 20 powtórzeń)

Ćwiczenie 5: Ćwiczenia w podporach.

Pozycja wyjściowa – przysiad podparty

Ćw.1 – wyrzuty obustronne nóg w bok do rozkroku (3 x 20 powtórzeń)

Pozycja wyjściowa – przysiad podparty

Ćw.2 – wyrzuty jednoczesne nóg do tyłu, do rozkroku (3 x 20 powtórzeń)

Ćwiczenie 6: Przeskoki

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna, ramiona w dół, rolki papieru ułożone w jednej linii

Ćw.1 – przeskoki obunóż w przód (4 serie)

Ćw.2 – przeskoki na prawej i lewej nodze w przód (po 4 serie na lewej i prawej nodze)

Ćw.3 – przeskoki obunóż bokiem (4 serie)

Ćwiczenie 7: Ćwiczenia mięśni brzucha.

Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, nogi wyprostowane, ramiona wyprostowane wzdłuż tułowia

Ćw.1 – „nożyce poprzeczne” (3 x 20 powtórzeń), nogi proste unosimy lekko nad podłoże

Ćw.2 – „nożyce pionowe” (3 x 20 powtórzeń), nogi proste unosimy lekko nad podłoże

Ćwiczenie 8: Ćwiczenia mięśni grzbietu.

Pozycja wyjściowa – leżenie przodem, nogi wyprostowane, ramiona zgięte, dłonie na szyi

Ćw.1 – unoszenie tułowia i ramion do góry z wytrzymaniem od 3 do 5 s (3x 20 powtórzeń)

Pozycja wyjściowa – leżenie przodem, ramiona zgięte przy barkach

Ćw.2 – unoszenie tułowia do wyprostowanych ramion, wytrzymanie od 3 do 5 s

(3 x 20 powtórzeń)

Pozycja wyjściowa –leżenie przodem, ramiona wyprostowane wzdłuż tułowia

Ćw.3 – unoszenie tułowia do góry, ramiona i nogi podczas ćwiczenia są proste (3 x 20 powtórzeń)

Ćwiczenie 9: Ćwiczenia oddechowe

Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, nogi ugięte, ramiona w bok

Ćw. – powolny wdech powietrza z jednoczesnym unoszeniem wyprostowanych ramion do góry i wydech powietrza z powrotem ramion do pozycji wyjściowej (1x 20)

Piramida żywienia i aktywności fizycznej

Ocena wydolności fizycznej wg Próby Ruffiera

Kolejność postępowania:

1. Mierzymy tętno spoczynkowe i zapisujemy wynik.

2. Wykonujemy 30 przysiadów w ciągu 1 minuty.

3. Mierzymy tętno bezpośrednio po wykonaniu przysiadów i zapisujemy wynik.

4. Mierzymy tętno po jednej minucie odpoczynku i zapisujemy wynik.

5. Podstawiamy wyniki pomiarów tętna do wzoru:

Uwaga!!! tętno mierzymy przez 15 s i mnożymy przez 4, aby uzyskać wartość tętna minutowego

IR = (P + P1 + P2) – 200 : 10

IR – Wskaźnik Ruffiera

P – tętno spoczynkowe

P1 – tętno bezpośrednio po próbie P2 –

tętno po jednej minucie wypoczynku

Ocena wyników:

0 – bardzo dobra

1-5 – dobra 6-10 –

średnia powyżej

10 – słaba

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Piszemy list – ćwiczenia redakcyjne.

Wtorek            19.05.2020

Język polski

Język angielski

Poniedziałek Przyimki
Wtorek  
Środa Rozumienie tekstów pisanych
Czwartek  
Piątek Znajomość funkcji językowych

Matematyka

Pole koła.

Geografia

Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

Środa                20.05.2020

Język angielski

Matematyka

Długość okręgu, pole koła.

Biologia

Chemia

Reakcje otrzymywania estrów.
Napisać co to jest estryfikacja.
Napisać trzy reakcje otrzymywania estrów. Nazwać substraty i produkty reakcji.
Rozwiązać zad. 1,2,3 str 181 

WOS

„Rodzaje terroryzmu”

WDŻ          

 Czy media mają wpływ na nasze życie?

Czwartek          21.05.2020

Język polski

Matematyka

Przypomnijcie sobie wszystko o graniastosłupach i ostrosłupach i zróbcie zadania z karty pracy.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

we wtorki i piątki o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Proszę w zeszycie zapisać temat   katechezy multimedialnej .

Pod tematem  należy streścić w kilku zdaniach obejrzaną katechezę.

Informatyka

Temat:

Funkcje i tablice do zapisywania w C++ algorytmów wyszukiwania i porządkowania.

Przypominamy (temat6)

1. Algorytm wyszukiwania

2. Algorytm porządkowania

Pamiętamy, że w Baltiem można było tworzyć „małe” programy, które potem można było wywoływać do „większych”, czyli określać procedury, a potem je wywoływać (podręcznik str.91-92). Jeśli pamiętacie Scratcha, tam działało to podobnie.

Na tej lekcji mamy

1. Definiowanie i stosowanie funkcji (t.8.2)

2. Tablice do przechowywania danych (t.8.3)

https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-viii/

Biologia

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

EDB

Moi Drodzy !

Wchodzimy w kolejny etap naszego przedmiotu- profilaktykę zdrowotną.

temat1: Zdrowie jako wartość.

Zastanawialiście się dlaczego w ogóle przestaliśmy się spotykać w szkole? czy ten zaistniały powód stał się aż tak ważny, aby przestały działać różne instytucje, urzędy?

Istotnie, powstała sytuacja zagrożenia zdrowia. Ale jakiego rodzaju zdrowia?

/w zeszycie wpiszcie określenie zdrowia, pomyślcie nad jego rodzajami –podr. str.120- wypiszcie te rodzaje/

Czy jesteśmy zdrowi?  Trudne pytanie. Co ma wpływ na poszczególne rodzaje zdrowia? Jak te rodzaje zdrowia wpływają na siebie, zwłaszcza w obecnej sytuacji? Zastanówcie się nad tym.

Ostatnio dość często pojawiają się zalecenia WHO. Czy wiecie co to jest? To skrót od światowej Organizacji Zdrowia. Jakie są zadania tej organizacji? Zanotujcie krótko, znajdźcie min. jedno zalecenie.

Piątek                22.05.2020

Język polski

Język angielski

WOS

„Współczesne konflikty”

Fizyka

Soczew ki –utrwalenie materiału

Historia

„Test podsumowujący wiadomości z rozdziału V”

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z polskiego

– wtorek 19.05.2020

„Ćwiczenie pisma poprawnego pod względem gramatycznym”