Poniedziałek    18.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Dzień odkrywców. Lubimy być razem

Ocena zachowania bohaterek wysłuchanego opowiadania Ireny Landau „Rozmówki”. Wypowiedzi na temat przestrzegania klasowych zasad w mijającym roku szkolnym. Ćwiczenia w analizie słuchowo- wzrokowej wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.  Wykonanie własnego herbu – rysowanie scenek.

Edukacja matematyczna

obliczenia w zakresie 100-zadania z treścią

Religia

Temat   53 . Maryja Matką Boga i moją Matką

Proszę o uzupełnienie tematu/ pokolorowanie obrazków , uzupełnienie tekstów/.

Wtorek             19.05.2020

Edukacja polonistyczna

Nasze święto

Rozmowa o dziecięcych marzeniach na podstawie wiersza Doroty Betlewskiej „Prezent dla dziecka”. Tworzenie rymów i rymowanek. Rozmowa o marzeniach dzieci na świecie i porównanie ich z własnymi marzeniami. Wspólne układanie i zapisywanie życzeń dla dzieci z całego świata.

Edukacja matematyczna-

Mierzenie dowolnie wybraną miarą oraz miarą centymetrową, doskonalenie umiejętności rachunkowych

Środa                20.05.2020

Edukacja polonistyczna

książka moim przyjacielem

Określenie roli książki na podstawie własnych doświadczeń i wiersza Hanny Łochockiej „Książka czeka”. Głośne czytanie rymowanek o wybranych książkach. Cudzysłów i wielka litera w tytułach książek. Wykonanie historyjki obrazkowej w formie książeczki.

Edukacja matematyczna-

Rozwiązywanie zadań – utrwalanie umiejętności matematycznych

Język angielski

TEMAT: There’s a ..-uzupełnianie zdań.

Czwartek          21.05.2020

Edukacja polonistyczna

Książki znamy i o nie dbamy

Sprawdzam siebie – powtórzenie wiadomości i umiejętności matematycznych. Jak dbać o książki? – rozmowa na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Rozmowy książek” i własnych doświadczeń. Czytanie tekstu z podziałem na role. Rola wykrzyknika w zdaniach rozkazujących. Wykorzystanie drewna przez człowieka.

Edukacja matematyczna-

Sprawdzam siebie – powtórzenie wiadomości i umiejętności matematycznych

Język angielski

TEMAT; Utrwalenie nazw zwierząt i kolorów.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                22.05.2020

Edukacja polonistyczna

Mamy swoje czasopisma

Kilkuzdaniowe wypowiedzi o ulubionych czasopismach. Słuchanie informacji nauczyciela na temat „Świerszczyka”. Zapoznanie z rubrykami „Świerszczyka” na podstawie głośno przeczytanych fragmentów tekstów z czasopisma.  Portret Świerszczyka – praca plastyczna. Rozwiązuję różne zadania – ćwiczenia rachunkowe

Edukacja matematyczna-

Rozwiązuję różne zadania – ćwiczenia rachunkowe