Poniedziałek    20.04.2020

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna

Dbamy o nasze środowisko- ze starego-nowe

Czytanie wiersza „ Marsz do kosza’’. Zasady segregacji śmieci. Pisownia czasowników z końcówkami -uje, – uję. Ćw. 1,2, 3, 4, 5 str.11,12,13.

Religia

Temat  40  Msza Święta dziękczynieniem za Ofiarę, którą składa Pan Jezus pod postaciami chleba i wina

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Wtorek             21.04.2020

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna

Dzień odkrywców. Dzień Ziemi.

Czytanie z podziałem na role tekstu „ Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny’’. Układanie haseł związanych z ochroną przyrody. Ćw. 1, 2, 3, 4 str.14, 15.

Edukacja matematyczna

Doskonalenie umiejętności rachunkowych w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia – powtórzenie wiadomości; sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, rozwiązywanie zadań tekstowych.

Zajęcia wyrównawcze

Ciche czytanie ze zrozumieniem

Środa                22.04.2020

Edukacja polonistyczna

Mój dzień na wsi

Czytanie teksu Zwykły czy niezwykły’’. Ćw. 1,2,3 str.16, 17. Opis zajęć bohaterów tekstu. Opis zwykłego dnia.

Edukacja matematyczna

Doskonalenie mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, obliczenia zegarowe i pieniężne.

Język angielski

TEMAT;Pytania typu…Where’s the..?

Czwartek          23.04.2020

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna

Jak powstaje chleb

Czytanie opowiadania Od ziarenka do bochenka’’. Pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach. Ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str.20, 21.

Język angielski

TEMAT: UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU V.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                24.04.2020

Edukacja polonistyczna

Na wiejskim podwórku

Zwierzęta żyjące w wiejskiej zagrodzie. Pisownia wyrazów z rz po ch.  Ćw. 1, 2,3,4, 5, 6,7, 8 str.23, 24, 25.

Edukacja matematyczna

Obliczenia pieniężne, doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie 100. Wspólna analiza i etapowe rozwiązywanie zadania złożonego, obliczenia pieniężne. Doskonalenie umiejętności praktycznych – obliczenia kalendarzowe i zegarowe, obliczanie temperatury i pojemności.