Poniedziałek    20.04.2020

Edukacja polonistyczna

Wizyta w teatrze

Czytanie wiersza Ale teatr! Ćw. 1, 2,3, 4, 5 str.86, 87. Sprawdzam siebie- magia teatru.

Edukacja matematyczna

Odejmowanie liczb w zakresie 1000 typu: 764 – 8, 203 – 9, 335 – 40, 450 – 70.

Religia

Temat   42 Ofiarowujemy Bogu dary – procesja z darami

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Wtorek             21.04.2020

Edukacja polonistyczna

Błękitna planeta- nasza Ziemia

Czytanie tekstu Charakterystyczne dzieła Ziemi’. Utrwalenie wiadomości o czasowniku. Pisownia nazw planet. Ćw. 1, 2, 3, 4 str.4, 5.

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie typu: 123 + 155, 984 – 732 różnymi sposobami, w tym sposobem pisemnym.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

Ciche czytanie ze zrozumieniem.

Środa                22.04.2020

Edukacja polonistyczna

Las naszym skarbem

Czytanie wiersza Drzewo’’. Zapisywanie dialogu. List do dębu- przypomnienie kompozycji listu. Ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str.6, 7.

Edukacja matematyczna

Pomyślę i rozwiążę. Tworzenie gry matematycznej.

Język angielski

TEMAT: TEMAT: THE CASTLE BANQUET.

Czwartek          23.04.2020

Edukacja polonistyczna

W parku narodowym

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str.8, 9. Tworzenie opisu łosia. Poznanie wybranych parków narodowych. Sposoby ochrony środowiska.

Edukacja matematyczna

Porządkowanie liczb trzycyfrowych w ciągu rosnącym. Obliczanie sum liczb trzycyfrowych różnymi sposobami – dodawanie pisemne. Rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych – obliczenia pieniężne, obliczanie odległości w kilometrach, odczytywanie danych z rysunku, porównywanie różnicowe.

Język angielski

TEMAT; ZADAWANIE PYTAŃ…What do you have for…?-

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                24.04.2020

Edukacja polonistyczna

 Chrońmy to, co najcenniejsze

Czytanie opowiadania Co to za księga?’’. Stopniowanie przymiotników. Pisanie ze słuchu. Ćw. 1, 2, 3,4,5 str.10, 11. Układanie notatki o zwierzętach chronionych.