Zdalna nauka w Publicznej Szkole Podstawowej w Budziskach

1. Język polski

Lekcje prowadzone są za pomocą komunikatora „Mesengerr”. Każda z klas ma utworzoną grupę, na której ma stały kontakt z nauczycielem.


2. Matematyka – klasy 4, 5, 7, 8.

Materiał do pracy przekazywany jest uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

Uczniowie rozwiązują zadania w wydrukowanej karcie pracy, bądź zapisują w zeszycie.

Klasa 8 dodatkowo:

  • rozwiązuje zadania z „Kalendarza ósmoklasisty” (zadania przewidziane na 1 tydzień rozwiązywane w 2 dni-zapisywane w zeszycie),

Matematyka klasa 6.

Informacje przekazywane przez aplikację Mesengerr w utworzonej grupie w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

 

3. Biologia klasa 5, 6, 7, 8 oraz przyroda klasa 4.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom przez aplikację Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.


4. Geografia, technika.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.


5. Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom za pomocą poczty e-mail, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.


5. Historia.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

6. Język angielski klasy 4, 5, 6, 7, 8.

Lekcje prowadzone są za pomocą komunikatora „Mesengerr”, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

Dodatkowo, klasa 8 korzysta z zadań umieszczonych w linku https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, wydawnictwo EGIS oraz w linku https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


7. Język niemiecki klasy 7, 8.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.


8. Religia.

Informacja przekazana przez aplikację Mesengerr.

Diecezja Sandomierska zaprasza wszystkie dzieci do korzystania z katechezy multimedialnej według  poniższego harmonogramu:

     Od poniedziałku, 23 marca o godzinie 9.00,  na stronie Diecezji Sandomierskiej oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej ukazywać się będą regularnie dwie propozycje katechez w następującym porządku:

·         we wtorki i piątki: dla dzieci starszych  ze szkół podstawowych (klasy V-VIII)

·         w czwartki i soboty: dla dzieci młodszych (przedszkole – IV klasa)

9. Fizyka, chemia klasy 7,8.

Zadania przekazane uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

10. Klasy I- III oraz przedszkole. Nauczyciele mają stały kontakt telefoniczny z rodzicami, przekazując wskazówki i informacje do pracy z dzieckiem.

Dodatkowo korzystają z dostępnych e-lekcji w internecie:

11. Wychowanie fizyczne

https://damianrudnik.com/lekcja-wf-w-domu-zagraj-i-cwicz-podstawowka-i-liceum/