Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Polsce Minister Edukacji Narodowej znowelizował dotychczasowe Rozporządzenie. Nowe przepisy wchodzą w życie 25 marca 2020 roku i będą obowiązywały do 10 kwietnia 2020 r. W tym czasie nadal zostają zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych, a nauka będzie się odbywać zdalnie.

Na mocy nowego Rozporządzenia w naszej szkole będziemy kontynuować kształcenie na odległość, ale w szerszym niż dotychczas zakresie. Nauczyciele będą realizowali podstawę programową, a prace uczniów będą podlegały ocenie.

Na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Zdalne nauczanie” znajdują się tematy i zagadnienia z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje uczniowie otrzymują na utworzonych swoich grupach klasowych, w aplikacji Messenger, platformie DISCORD. Tam też nauczyciele otrzymują informację zwrotną i prace uczniów, które podlegają ocenie. W pracy wykorzystywane są również e-podręczniki.

Prosimy wszystkich Uczniów o zapoznanie się z materiałem niezbędnym do realizacji programu nauczania, a także o pełną mobilizację i rzetelne wykonywanie zadań.

Nauka na odległość stanowi wyzwanie dla wszystkich. Tym bardziej dziękujemy Rodzicom za wyrozumiałość oraz dotychczasową pomoc w realizacji zdalnego nauczania i kierujemy prośbę do Państwa o dalszą współpracę.