23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.