Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach z dniem 25.05.2020 r. wznawia działalność

W szkole odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:
Zajęcia rewalidacyjne
Konsultacje dla uczniów klasy VIII
Konsultacje dla uczniów klas IV-VII od 1.06.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w czasie pandemi koronawirusa.