Dzień 12 czerwca 2020 roku, w naszej szkole, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.