W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku, odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. W związku z tym, są to dni wolne są od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.