Poniedziałek 23.03.2020

Język polski

1.Akcent wyrazowy

Matematyka

Lekcja 6. Rodzaje ostrosłupów

Po przerobieniu lekcji zdalnych każdego dnia robicie zadania z podręcznika.

zadania od 1 do 7 ze strony 181-183 podręcznik.

Historia

„Polski październik” podręcznik str. 182-186, zeszyt ćwiczeń wszystkie zadania do tematu na str. 78 i 79.

Wtorek 24.03.2020

Język polski

Archaizmy

Matematyka

Lekcja 7. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.

zadania od 1 do 7 str. 181-183 i ćwiczeniówka

Język angielski

1.Piszemy maile

Język niemiecki

Temat: Wer zieht sich elegant an?

Środa 25.03.2020

Język polski

Głoska, litera, sylaba.

Matematyka

Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. Utrwalenie zadania od 3 do 7 str. 186-187 i  ćwiczeniówka

WOS,

temat: „Podsumowanie wiadomości z rozdziału V”. Proszę zapoznać się z treściami w podręczniku na str. 164 oraz powtórzyć wiadomości z rozdziału.

Ćwiczenia do zrobienia 1,2,3 str. 165 (podręcznik)

Język angielski

Rozumienie tekstów czytanych

Język niemiecki

Temat: Ich habe einen Puli an. (str.102)

Wypisać do zeszytu słówka str. 102 i przetłumaczyć.

Chemia

Właściwości metanolu i etanolu. str 142 .149. rozwiązać zadania. 1.2.3.str149

Czwartek 26.03.2020

Język polski

W kręgu bohaterów  „Pana Tadeusza”

Matematyka

Lekcja 9. Objętość ostrosłupa. Wprowadzenie

zadania od 1 do 4 str. 189 i ćwiczeniówka

Informatyka 

Proszę o przećwiczenie sobie tematu spod linku https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI – to z informatyki.

Z edb https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-termiczne-i-chemiczne/Djhc4D90a oraz https://epodreczniki.pl/a/wychlodzenia-i-odmrozenia/D135mQWRF

temat: Oparzenia, odmrożenia. W zeszycie zapisać krótko, co Wy uważacie za najważniejsze w tej tematyce.

Wam, klasom 8-ym, życzę szczególnej wytrwałości i spokoju w tej sytuacji!Pozdrawiam! R.W.

Biologia 

Temat- Drapieżnictwo. Roślinożerność.

Proszę zapoznać się:

– z przystosowaniami organizmów do drapieżnictwa

– sposobach polowania

– jak nie dać się zjeść

Podręcznik s. 97-106

Wykonać ćwiczenia s.56-58

Piątek 27.03.2020

Język polski

Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.

WOS,

Temat: „Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału V” Proszę powtórzyć wiadomości z rozdziału V i wykonać ćwiczenia 8,9,10,11,12,13 str. 165 (podręcznik)

Historia,

Temat: „PRL w latach 1956-1970”, podręcznik str. 187-192. Proszę przeczytać temat w podręczniku i wykonać do niego ćwiczenia nr. 1,2,3,4 str. 80-81 (ćwiczeniówka)

Fizyka

27.03 2020

Matematyka

Lekcja 10. Objętość ostrosłupa. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy.

zadania 7 i 8 str. 190 i zad 33 str. 203

Język angielski

3.Słuchanie – ćwiczenia

Fizyka

1.Światło i jego właściwości 27.03 2020

Religia klasa  VIII  

Katechezy multimedialne 

Od poniedziałku, 23 marca o godzinie 9.00,  na stronie Diecezji Sandomierskiej oraz na kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej ukazywać się będą regularnie dwie propozycje katechez w następującym porządku:

we wtorki i piątki: dla dzieci starszych  

Wychowanie fizyczne

Pamiętajcie, aby w tym trudnym czasie, który spędzamy w domu i głównie przed komputerami, trochę się poruszać, budować swoją formę fizyczną, wytrzymałość, sprawność. Są to bardzo ważne elementy, aby przezwyciężyć wszelkie choroby. Musicie też pamiętać o zdrowym i racjonalnym żywieniu.

Przesyłam Wam link z ćwiczeniami https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Na koniec zadanie dla każdego: Proszę krótko opisać swój poświęcony czas i zakres wykonanych ćwiczeń podczas pobytu w domu. Liczymy czas od przyszłego poniedziałku, czyli 30 marca do piątku czyli 4 kwietnia. Opis wysyłamy na adres: telka.agnieszka@gmail.com

Pozdrawiam

Zagadnienia dla klasy VII i VIII z doradztwa zawodowego:

Wybrane zawody z branży budowlanej – zawody, w których można kształcić się w naszym powiecie

Wysoka dynamika wzrostu rozwoju gospodarczego i sprzyjająca koniunktura w budownictwie, wpływają na wzrost zapotrzebowania pracodawców na nowych pracowników z branży budowlanej.

W dokumencie przybliżone zostaną wybrane zawody:

murarz- tynkarz,

technik geodeta, 

technik elektryk,

monter instalacji sieci wodnych i kanalizacyjnych,

cieśla,

dekarz,

kamieniarz, 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

technik budownictwa wodnego.