Poniedziałek    25.05.2020

Edukacja polonistyczna

 W Europie – nasi sąsiedzi

Czytanie tekstu Nasi europejscy sąsiedzi’’. Polska i jej sąsiedzi na mapie. Fauna i flora Europy. Ćw.1,2,3,4,5,6 str.60,61.

Edukacja matematyczna

Obliczenia pieniężne, zegarowe i rachunkowe – ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności.

Religia

Temat   47  Dziękujemy i uwielbiamy Pana Jezusa Eucharystycznego

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Wtorek             26.05.2020

Edukacja polonistyczna

Pisanie testu trzecioklasisty z j. polskiego ( Nowa Era)

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych – liczby trzycyfrowe, obliczanie sum i iloczynów.

Środa                27.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Poznajemy kraje europejskie

Czytanie opowiadania Dwa tygodnie w Europie’’. Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi reklamującej Polskę, skierowanej do kolegi  z innego kraju. Ćw. 1,2,3,4,5,6 str. 63,64,65.

Edukacja matematyczna

Sprawdzam siebie – powtarzanie i utrwalanie wiadomości
i umiejętności matematycznych: obliczenia w poznanym zakresie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie); rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, zegarowe, obliczanie pojemności i obwodów figur.

Język angielski

This is my typical day

Czwartek          28.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Spotkanie z psem Lampo

Ćw. 1,2,3,4,5,6,7 str. 65, 66. Wyjaśnienie powiedzeń związanych z psem. Opis psa Lampo zgodnie z planem. Tworzenie przymiotników od rzeczowników.

Język angielski

A great knight-story time.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                29.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Przygody psa Lampo

Podróże psa po kraju. Pisanie dalszego ciągu opowiadania. Utrwalenie wiadomości o poznanych częściach mowy – ćwiczenia gramatyczne. Przygody psa Lampo – praca plastyczna.

Edukacja matematyczna

Utrwalanie wiadomości i umiejętności rachunkowych w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe, obliczanie wagi i odległości. Odczytywanie, zaznaczanie i porównywanie temperatur.

Informatyka

W Wordzie przeisujecie tekst podany w załączniku. Proszę uwazględnić wszystkie duże litery, znaki przestankowe. Do przepisania tekstu uzywacie dowolnej czcionki, wielkości liter, koloru. Możecie wstawić jakiś rysunek.

Życzenia dla Mamy - wierszyki na Dzień Mamy - Mamy-mamom.pl