Poniedziałek    25.05.2020

Język polski

Poniedziałek Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
Wtorek Powtórzenie wiadomości z rozdziału VI
Środa Test
Czwartek Smak przygody
Piątek Dlaczego warto czytać książki?

Matematyka

Liczby dodatnie i ujemne.

Geografia

Krajobraz pustyni gorącej i lodowej

Religia

Temat    41  Jezus Chrystus głosi naukę Ojca

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcie ćwiczeń proszę przesłać na poniższy  adres mailowy:

religiazdalne20@gmail.com

W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: Obliczenia z wykorzystaniem średniej arytmetycznej.

  1. Polecam uwadze ciekawy film: https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY
  2. Sprawdź, czy potrafisz policzyć swoja średnią ocen.

 Muzyka

Wychowanie fizyczne

Koło matematyczne

Temat: Proste konstrukcje matematyczne- ośmiokąt foremny.

  1. Polecam uwadze ciekawy film: https://www.youtube.com/watch?v=iZTKLPr_Lak
  2. Pokoloruj online znak drogowy w kształcie ośmiokąta foremnego: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/znaki-zakazu-2/#

Zajęcia terapeutyczne – klasa V

25.05.2020r.

Pisanie na komputerze – litery, sylaby, cyfry. Ćwiczenia mowy czynnej.

26.05. 2020r.

Praca z klockami logicznymi – układanie według podanego wzoru. Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej. Ćwiczenia relaksacyjne.

27.05.2020 r.

Czytanie globalne według Domana. Pisanie na komputerze- wyrazy jednosylabowe.

28.05. 2020 r.

Nauka na pamięć rymowanek . Praca manualna. Utrwalenie nazw dni tygodnia i nazw miesięcy.

29.05. 2020r.

Pisanie na komputerze – sylaby, cyfry. Śpiewanie rymowanek. Ćwiczenia mowy czynnej.

Wtorek             26.05.2020

Język polski

Język angielski

Grammar—zastosowanie czasu Past Simple w zdaniach.

Matematyka

Biologia

Rośliny okrytonasienne

Technika

Niespodzianka dla mamy z okazji Dnia Matki

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Utrwalenie form pisemnych- ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie – ćwiczenia redakcyjne.

Środa                27.05.2020

Język polski

Język angielski

Reading-Two famous Poles.

Matematyka

Muzyka

Przy ognisku, czyli o akompaniamencie

Informatyka

Temat: Wstawiamy do tekstu kształty i grupujemy obiekty.

Kolejny temat o tym, jak atrakcyjnie przedstawić różne informacje. Jak przeglądaliście edytor tekstowy, na pewno zauważyliście też Kształty (Autokształty) -przećwiczcie sobie ćw. 7 str.119.  Mamy więc już trochę tych zmian. Jak je pogrupować? Temat 10.4, przećwiczcie sobie ćw. 8 str.120

Czwartek          28.05.2020

Język polski

Język angielski

Past Simple-opowiadanie o przeszłych zdarzeniach.

Matematyka

Plastyka

Moje wymażone wakacje

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

we wtorki i piątki o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Proszę w zeszycie zapisać temat   katechezy multimedialnej .

Pod tematem  należy streścić w kilku zdaniach obejrzaną katechezę.

Historia

„Rozbicie dzielnicowe”

Piątek                29.05.2020

Język polski

Historia

„Zjednoczenie Polski”