Poniedziałek    25.05.2020

Język polski

Poniedziałek Błękit nieba czy szarość betonu?
Wtorek Każdy może stać się przyjacielem ziemi
Środa Problemy z dziedziczeniem świata
Czwartek Jak napisać list oficjalny?
Piątek Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?

Matematyka

Temat: Procenty- podstawowe obliczenia.

  1. Lekcja on-line, link będzie wysłany za pośrednictwem aplikacji Messenger 

Objaśnianie tematu i wspólne rozwiazywanie zadań.

Propozycja filmu edukacyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=Mp_h-O-8URg

  • Rozmowy i konsultacje indywidualne z uczniami za pośrednictwem komunikatora, analiza i omówienie samodzielnych rozwiązań ( zadanie z zeszytu ćwiczeń str. 134, 135).

Religia

Temat      43 Miłość Ojczyzny obowiązkiem chrześcijanina

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcie ćwiczeń proszę przesłać na poniższy  adres mailowy:

religiazdalne20@gmail.com

W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Muzyka

Wartość wspólnego muzykowania

Wychowanie fizyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: Obliczenia z wykorzystaniem średniej arytmetycznej.

  1. Polecam uwadze ciekawy film: https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY
  2. Sprawdź, czy potrafisz policzyć swoja średnią ocen.

Wtorek             26.05.2020

Język angielski

Dolegliwości i wizyta u lekarza.

Matematyka

Temat: Procenty- podstawowe obliczenia.

  1. Lekcja on-line, link będzie wysłany za pośrednictwem aplikacji Messenger 

Objaśnianie tematu i wspólne rozwiazywanie zadań.

Propozycja filmu edukacyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=Mp_h-O-8URg

  • Rozmowy i konsultacje indywidualne z uczniami za pośrednictwem komunikatora, analiza i omówienie samodzielnych rozwiązań ( zadanie z zeszytu ćwiczeń str. 134, 135).

Technika

Niespodzianka dla mamy z okazji Dnia Matki

Geografia

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi

Koło matematyczne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Utrwalenie form pisemnych- ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie – ćwiczenia redakcyjne.

WDŻ

Rola przyjaźni w życiu człowieka- próby rozwiązywania konfliktów.

Środa                27.05.2020

Język polski

Język angielski

Grammar-Present Perfect.

Biologia

Charakterystyczne cechy ssaków

Informatyka

Temat: Chmura cyfrowa

Tutaj mamy pojęcie chmury cyfrowej oraz powiązane z nią narzędzia.

Przeanalizujcie materiał https://epodreczniki.pl/a/chmura-cyfrowa/D4bQjxOLT

Najważniejsze rzeczy zapiszcie do zeszytu.

Czwartek          28.05.2020

Język polski

Język angielski

Zdrowa żywnośc.

Matematyka

Temat: Prędkość, droga i czas w zadaniach i w praktyce.

  1. Lekcja on-line nagrana przez nauczyciela, link będzie wysłany za pośrednictwem aplikacji Messenger

Objaśnianie tematu i  wspólne rozwiązywanie zadań.

Propozycja filmu edukacyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=43ce8Uz5qbM

  • Praca samodzielna uczniów, zadania sfotografowane i przesłane nauczycielowi – zadanie 2, 3, 4 /165
  • Rozmowy i konsultacje indywidualne z uczniami za pośrednictwem komunikatora, analiza i omówienie samodzielnych rozwiązań.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

we wtorki i piątki o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Proszę w zeszycie zapisać temat   katechezy multimedialnej .

Pod tematem  należy streścić w kilku zdaniach obejrzaną katechezę.

Historia

„Upadek Napoleona”