Poniedziałek    25.05.2020

Język polski

Poniedziałek „Balladyna” o smaku malinowym
Wtorek W baśniowym świecie „Balladyny”
Środa Galeria postaci w dramacie Słowackiego
Czwartek Historia sześciu morderstw – kariera Balladyny
Piątek Jak ogień i woda – charakterystyka porównawcza dwóch sióstr

Język niemiecki

Temat: Wizyta w Monachium. Poznajemy atrakcje turystyczne Monachium. Film „Besuch in Műnchen”

Chemia

Co to jest zasada amonowa.
Napisać wzór amoniaku i zasady amonowej. Napisac równanie dysocjacji zasady amonowej. Napisac co to jest zasada amonowa.

Fizyka

Praca, moc, energia – sprawdzian wiadomości

Religia

Temat    43  Zesłanie Ducha Świętego – narodziny Kościoła

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Historia

„Odrodzenie Rzeczypospolitej”

Muzyka

Z muzyką dalej w świat

Wychowanie fizyczne

Wtorek             26.05.2020

Język angielski

Means of transport.

Matematyka

Biologia

Żeński układ rozrodczy

Geografia

Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

WDŻ

Rola przyjaźni w życiu człowieka- próby rozwiązywania konfliktów.

Środa                27.05.2020

Język polski

Język angielski

Dialogi-Buying a bus ticket.

Język niemiecki

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ Sport und Rekorde nicht nur in Deutschland”

Matematyka

Biologia

Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin

Chemia

Co to są wskaźniki?
Napisać co to są wskaźniki? Podać przykłady wskaźników.
Jak zmieniają się barwy wskaźników w zależności od odczynu roztworów.

Czwartek          28.05.2020

Język polski

Język angielski

Grammar-Konstrukcja as…as/ not so…as.

Matematyka

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

we wtorki i piątki o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Proszę w zeszycie zapisać temat   katechezy multimedialnej .

Pod tematem  należy streścić w kilku zdaniach obejrzaną katechezę.

Informatyka

Temat: Funkcja JEŻELI.

Analizujecie materiał https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-formul-wykorzystujacych-sprawdzanie-warunkow/DlcimR4PC

Przećwiczyć też możecie ćw. 7 i ćw. 8 str. 174-175,

korzystamy z materiałow na migra.pl

Geografia

Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Piątek                29.05.2020

Język polski

Matematyka

Plastyka

Omawiamy rzeżby

Fizyka

Energia wewnętrzna i temperatura

Historia„Test podsumowujący wiadomości z rozdziału VI”