Poniedziałek    25.05.2020

Edukacja polonistyczna-. Lubimy podróżować

Wyodrębnianie nazw środków lokomocji na podstawie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Letnie podróże” oraz własnych doświadczeń. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu ze zrozumieniem, tworzenie rodziny wyrazów. „Środki lokomocji” – ćwiczenia wzbogacające język

Edukacja matematyczna-Ćwiczenia utrwalające obliczenia pełnymi dziesiątkami w zakresie 100.

Religia

Temat   55  Kocham mamę tak, jak Pan Jezus Maryję

Proszę o uzupełnienie tematu/ pokolorowanie obrazków , uzupełnienie tekstów/.

Wtorek             26.05.2020

Edukacja polonistyczna Wędrówki po Polsce

Wypowiedzi na temat polskich krajobrazów na podstawie tekstu informacyjnego, materiałów ilustracyjnych, pracy z mapą i własnych podróży. Pisownia nazw miast, rzek i gór wielką literą. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w różnych regionach Polski

Edukacja matematycznaDoskonalenie umiejętności praktycznych (obliczenia zegarowe, ważenie, mierzenie, obliczenia pieniężne). Rozwiązywanie zadań – obliczenia w zakresie 100

Środa                27.05.2020

Edukacja polonistyczna-

Wizyta w stolicy

Wypowiedzi na temat stolicy Polski, jej charakterystycznych obiektów i zabytków na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Ciekawie jak w Warszawie”, tekstu informacyjnego i zgromadzonych materiałów. Próby opisania herbu Warszawy. Cechy wielkiego miasta.

Edukacja matematyczna-

Obliczenia pieniężne – wprowadzenie groszy, doskonalenie umiejętności praktycznych, omówienie pojęcia długu

Język angielski

Czwartek          28.05.2020

Edukacja  polonistyczna

Mieszkamy w Europie

Słuchanie opowiadania nauczyciela o Unii Europejskiej i jej symbolach. Ćwiczenia w czytaniu i uzupełnianiu zdań. Wielka litera w nazwach państw i kontynentów

Edukacja matematyczna

-Metr – wprowadzenie pojęcia, ćwiczenia w mierzeniu. Rozwiązywanie zadań tekstowych – ćwiczenia w obliczaniu długości

Język angielski

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                29.05.2020

Edukacja polonistyczna.

 Dzień odkrywców. Poznajemy mapę Polski

Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu Marii Ewy Letki „Wehikuł dziadka”. Grupowe tworzenie historyjki o pierwszym locie wehikułu. Praca z mapą Polski.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań z treścią.

Informatyka:

Proszę w Wordzie przepisać 8 razy sentencję: „Mama to przyjaciel, z którego sie nie wyrasta”. Każdą sentencję piszecie w innym rodzaju czcionki, innym rozmiarze, innym kolorze.