Poniedziałek    25.05.2020

Język polski

Poniedziałek Zdania wielokrotnie złożone
Wtorek Powtórzenie wiadomości z rozdziału V
Środa Test
Czwartek Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą
Piątek Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa?

Język angielski

Poniedziałek Rozumienie tekstów czytanych
Wtorek  
Środa Słuchanie –ćwiczenia
Czwartek  
Piątek Znajomość funkcji językowych – ćwiczenia

Język niemiecki

Temat: Uzupełnianie kart pracy z działu „ Modewelt in Deutschland”

Matematyka

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/76856224_2667178983358321_2946475039685345280_n.pdf/matematyka-2018-operon-egzamin-osmoklasisty-probny.pdf?_nc_cat=103&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=8Q3wpL4LT9IAX817yn-&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=b00c87b73916f51fddce099dd7ebde36&oe=5ECDC079&dl=1&fbclid=IwAR3bgShP4PuA57kfJRqh4xar8bjmqbfHwRggMjS_Lj100xrJfTdjHnqwnc0

Fizyka

Wady wzroku

Chemia

Właściwosci aminokwasów. str182

Przeczytac temat.
Napisac wzory trzech wybranych aminokwasów.
Opisac własciwosci glicyny 
Rozwiązać zad1,2,3,str185.

Religia

Temat        60.  Duch Święty odnawia oblicze ziemi

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Historia

„Europa po rozpadzie ZSRS”

Wychowanie fizyczne

Wtorek            26.05.2020

Język polski

Matematyka

Geografia

Ludność i gospodarka Australii

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Utrwalenie form pisemnych- ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie – ćwiczenia redakcyjne.

WDŻ

Rola przyjaźni w życiu człowieka- próby rozwiązywania konfliktów.

Środa                27.05.2020

Język angielski

Matematyka

Biologia

Chemia

Własciwości tłuszczów. str190. Napisać co to są tłuszcze. Opisać własciwości tłuszczów. Rozwiązać zad3,4,str195.

WOS

„Podsumowanie wiadomości z rozdziału VI”

Czwartek          28.05.2020

Język polski

Matematyka

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

we wtorki i piątki o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Proszę w zeszycie zapisać temat   katechezy multimedialnej .

Pod tematem  należy streścić w kilku zdaniach obejrzaną katechezę.

Informatyka

Temat: Przypomnienie-arkusz kalkulacyjny. Adresowanie mieszane.

Kończymy pracę rozdziałem o arkuszu kalkulacyjnym(temat 13). Dla przypomnienia:

https://epodreczniki.pl/a/arkusz-kalkulacyjny/DLzapixtR

https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-formul-wykorzystujacych-sprawdzanie-warunkow/DlcimR4PC

Pamiętacie adresowanie względne i bezwzględne? Jedno i drugie jednocześnie też można, np. A$2, jest to adresowanie mieszane, tu oznacza, że kolumna się zmienia, ale nadal pozostajemy w rzędzie 2. Możecie poćwiczyć na ćw.1 str. 173

Pozdrawiam!

Biologia

Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

EDB

Temat: Zasady zdrowego stylu życia.

Kontynuujemy temat poprzedni, wskazując wyznaczniki stanu ludzkiego organizmu i sposoby ich kontrolowania. Skąd wiemy, że jesteśmy zdrowi? Jak wygląda opieka medyczna? Mamy pytania na czasie. Ale też chcemy mieć plan na przetrwanie. Jak więc zdrowo żyć?

Piątek                29.05.2020

Język polski

Język angielski

WOS

„Integracja czy niezależność?”

Fizyka

Wady wzroku -prezentacja

Historia

„Terroryzm czeczeński”

Dla klasy 8

Nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z polskiego

– wtorek 19.05.2020

„Ćwiczenie pisma poprawnego pod względem gramatycznym”