Poniedziałek    27.04.2020

Edukacja polonistyczna-

Kl.1- Jedziemy na majówkę

Praca z tekstem opowiadania i ilustracją. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ń- ćwiczenia w analizie słuchowo – wzrokowej wyrazów. 

Edukacja matematyczna-.

Dodawanie jednakowych składników, przygotowanie do mnożenia.

Religia

Temat  50  Apostołowie mówią o zmartwychwstaniu Pana Jezusa

Proszę o uzupełnienie tematu/ pokolorowanie obrazków , uzupełnienie tekstów/.

Wtorek             28.04.2020

Edukacja polonistyczna- 

Majowa łąka

Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo- wzrokowej wyrazów. Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ni, Ni. Wypowiedzi na temat roślin i zwierząt występujących na łące na podstawie materiału ilustracyjnego i własnych doświadczeń. Praca rolnika

Edukacja matematyczna-

Przygotowanie do mnożenia.

Środa                29.04.2020

Edukacja polonistyczna-

Życie w ulu.

Czytanie z podziałem na role tekstu „ W szkole dla pszczółek. Wypowiedzi na temat funkcji, jakie pełnią pszczela królowa i robotnice oraz korzyści płynących z hodowli pszczół.

Edukacja matematyczna-

Przygotowanie do mnożenia.

Język angielski

Czwartek          30.04.2020

Edukacja polonistyczna-

Dzień odkrywców .Kolory wiosny.

Słuchanie opowiadania Pt.” To ja żaba. ”Wypowiedzi na temat zachowania bohaterów. Opowiadanie przygód głównej bohaterki. Ćwiczenia językowe i ortograficzne. Kolorowa łąka – praca plastyczna. Mnożenie w zakresie 10.

Edukacja matematyczna-

Mnożenie w zakresie 10.

Język angielski

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.