Poniedziałek    27.04.2020

Edukacja polonistyczna

Majowe święta

Czytanie tekstu Majowe świętowanie’’. Ćwiczenia ortograficzne – pisanie ze słuchu. Czytanie tekstu Kronikarz naszej historii’’.

Edukacja matematyczna

Ćwiczenia w dodawaniu sposobem pisemnym w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań tekstowych, m.in. złożonych – wykorzystywanie danych z tabeli, obliczenia pieniężne, porównywanie różnicowe.

Religia

Temat  43. Modlitwa Pańska przygotowaniem do Uczty Eucharystycznej

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !

Wtorek             28.04.2020

Edukacja polonistyczna

Polacy za granicą

Czytanie dialogów z podziałem na role. Pisanie nie z przymiotnikami. Ćw. 1,2,3,str.18, 19 – ćwiczeniówka. Wybitni Polacy za granicą.

Edukacja matematyczna

Odejmowanie liczb trzycyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego sposobem pisemnym, sprawdzanie wyników za pomocą dodawania. Obliczenia kalendarzowe, przypomnienie nazw i liczby dni kolejnych miesięcy. Rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych – porównywanie różnicowe, obliczanie odległości w metrach.   

Środa                29.04.2020

Edukacja polonistyczna

Wielki Polak, wielki człowiek

Czytanie opowiadania Babcia, papież i nuda ‘’. Zapisanie notatki o papieżu Janie Pawle II. Stopniowanie przymiotników. Ćw. 3,4,5,6,7,8 – ćwiczeniówka.

Edukacja matematyczna

Doskonalenie umiejętności odejmowania liczb trzycyfrowych sposobem pisemnym z przekroczeniem progu dziesiątkowego, sprawdzanie wyników za pomocą dodawania. Rozwiązywanie zadań tekstowych, m.in. złożonych – obliczanie długości w metrach, porównywanie różnicowe.

Język angielski

Czwartek          30.04.2020

Edukacja polonistyczna

Wycieczka w góry

Czytanie tekstu Góry Polski’’. Rośliny i zwierzęta w górach. Uczymy się pisać notatki. Ćw. 1,2,3,4 str.24,25.

Edukacja matematyczna

Obliczanie różnic liczb trzycyfrowych sposobem pisemnym z przekroczeniem progów dziesiątkowych. Obliczenia pieniężne – odczytywanie danych z ilustracji, porównywanie cen. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie odległości w centymetrach i metrach, porównywanie różnicowe.

Język angielski

Religia

30 . 04. 2020  Czwartek 

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.