30.03.2020

Zapraszamy gości

Ocena postępowania bohaterki wiersza J. Brzechwy „ Kwoka”. Ustalenie  zasad przyjmowania gości na podstawie wiersza. Tworzenie form liczby mnogiej wyrazów zakończonych spółgłoską miękką ś. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Religia

Temat 44 . Pan Jezus wjeżdża   do Jerozolimy – Niedziela Palmowa.

Proszę o uzupełnienie tematu/ pokolorowanie obrazków , uzupełnienie tekstów/

31.03.2020

Dzień odkrywców. W wiejskiej zagrodzie

Słuchanie opowiadania „ Bocianie opowieści”. Ćwiczenia rozwijające pamięć i kreatywność. Gra matematyczna.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Doskonalenie techniki tempa pisania.

01.04.2020

Lubimy fantazjować

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Czytanie opowiadania pt.” Rysunek” i wiersza pt. ”Fantazja” Opowiadanie fantastycznych historii z wybranymi bohaterami. Utrwalenie pisowni wyrazów z ś, si.

02.04.2020

W świecie wyobraźni

Wypowiedzi o sposobach spędzania wieczorów w rodzinnym gronie  .Wprowadzenie liter ć,Ć- ćwiczenia w analizie słuchowo-wzrokowej. Opowiadanie fantastycznych historii. Rozwiązywanie zadań z treścią.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej  w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

03.04.2020

O zachowaniu w teatrze.

Analiza i rozwiązywanie zadań tekstowych. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej ci, Ci. Ćwiczenia w czytaniu. Wypowiedzi na temat wizyt w teatrze na podstawie opowiadania

 „ Czyste ubrania”

Język angielski

TEMAT: My bedroom-wyposażenie pokoju.

IN-w…/ON-na…./UNDER-pod…

Podręcznik str.43

There’s a lamp on the desk

Trere are two rugs.

There’s a bookshelf.

Zeszyt ćwiczeń str:42

Proszę potrenować na stronie Explore treetops zone/level2 unit5.

Iformatyka

Proszę w programie PAINT otworzyć zdjęcie. Wykorzystując poznane narzędzia wykonać labirynt. Zapisać pracę. Przesłać na stronę szkoły z Waszym podpisem w temacie: pspbudziska@wp.pl