30.03 2020 r.

Groźna woda

Czytanie tekstu „Powódź”. Ćwiczenie 1, 2 ,3 ,4 str. 54- podręcznik. Utrwalenie opisu postaci. Ćwiczenia redakcyjne.( edukacja polonistyczna)

Religia

Temat 35 Niedziela Palmowa pamiątką przybycia Jezusa do Jerozolimy.

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

31. 03. 2020r.

Sztuka pisania- opowiadanie

Ćwiczenie 1 str.55- podręcznik. Pisanie wstępu, rozwinięcia, zakończenia do podanych tematów.( edukacja polonistyczna)

01.04. 2020r.

Inaczej piszę, niż słyszę

Czytanie wiersza Budki, dudki, bieg i śnieg’’. Ćwiczenie1,2 str. 56- podręcznik. Ćwiczenia ortograficzne.( edukacja polonistyczna)

02. 04. 2020r.

Lubimy żartować

Czytanie tekstu Prima aprilis’’. Ćwiczenie1, 2, 3 ,4 str.57- podręcznik. Ćwiczenie 1, 2, 3 str.66 -ćwiczeniówka.[ edukacja polonistyczna]

 Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

03. 04. 2020r.

Lubimy żartować

Rymujemy i h piszemy- ćwiczenie 1 str.58- podręcznik. Ćwiczenie 4, 5 str.67 – ćwiczeniówka. Ćwiczenia ortograficzne.[ edukacja polonistyczna]

Edukacja matematyczna

30.03 – Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego – obliczenia w zakresie100. Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne, zegarowe, wagowe, obliczanie długości łamanej.(podręcznik str.34, ćwiczenia str.47)

31.03 – Odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie odległości, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, zaznaczanie wskazań zegara.(podręcznik str.36, ćwiczenia str.48-49)

01.04 – Związek dodawania z odejmowaniem, rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne w zakresie 100, porównywanie różnicowe.(podręcznik str.37, ćwiczenia str.50-51)

03.04 – Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 – działania z okienkami, rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczenia pieniężne. (podręcznik str.38,39)

Język angielski

TEMAT: Spring- Wprowadzenie słownictwa związanego z wiosną.

PIOSENKA „It’s  spring”- podręcznik na str.40-41

Słownictwo:

Spring-wiosna/ a catepillar-gąsienica/ snail-ślimak/ grass-trawa/umbrella-parasolka.

Zeszyt ćwiczeń: str 54

Informatyka

Proszę w programie PAINT otworzyć zdjęcie. Wykorzystując poznane narzędzia wykonać labirynt. Zapisać pracę. Przesłać na stronę szkoły z Waszym podpisem w temacie: pspbudziska@wp.pl