30.03.2020

Religia

Temat  39   Ostatnia Wieczerza –  ustanowienie Eucharystii.

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Jak powstaje film?

Czytanie tekstu Truskawa’’- ćwiczenie 1,2, 3 str. 46. Wykonanie ćwiczeń 1, 2, 3 str. 47. Ćwiczenie 1 str.53, ćwiczenie 2, 3, 4 str.54 – ćwiczeniówka.( edukacja polonistyczna).

31. 03. 2020 r.

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Czytanie tekstu Przyroda regionów Polski’’. Ćwiczenie1, 2str.55, ćw. 4, 5 str.56- ćwiczeniówka.( edukacja polonistyczna)

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Doskonalenie techniki tempa czytania.

01.04. 2020r.

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Układanie programu wycieczki według planu. Ćwiczenie 6, 7, 8 str.57- ćwiczeniówka.( edukacja polonistyczna)

02.04. 2020r.

Dzień odkrywców

Ćwiczenia ortograficzne. Ćwiczenie 1, 2 str.58 – ćwiczeniówka . Pisanie ze słuchu.( edukacja polonistyczna)

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

03.04.2020r.

Takie niezwykłe miejsca

Czytanie tekstu Muzea dla wszystkich’’. Ćwiczenie 3, 4 str.59- ćwiczeniówka. Ćwiczenia ortograficzne. ( edukacja polonistyczna)

Edukacja matematyczna

30.03 – Mnożenie liczb dwucyfrowych w zakresie 100 – mnożenie typu 6 × 12. Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące ich ulubionych rozrywek. (podręcznik str.20-21, ćwiczenia str.22-23)

31.03 – Mnożenie liczb dwucyfrowych – mendel i tuzin. Rozwiązywanie zadań.(podręcznik str.22-23, ćwiczenia str.24-25)

01.04 – Dzielenie typu 96 : 6 w zakresie 100 – rozwiązywanie zadań.(podręcznik str.24, ćwiczenia str.26-27)

02.04  – Dzielenie liczb typu 96 : 6 – sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, rozwiązywanie zadań.(podręcznik str.25, ćwiczenia str.28-30)

Język angielski

TEMAT: Utrwalenie materiału z rozdz. IV.

Zeszyt ćwiczeń str 44 zad 1

What do you have for breakfast?

I have pastries and milk.

What do you have for lunch?

I have pasta and bread.

Zad 2.Dopasuj pytania do odpowiedzi.

Proszę trenować na stronie Explore Treetops zone/level3-unit 4.

Informatyka

Proszę w programie PAINT otworzyć zdjęcie. Wykorzystując poznane narzędzia wykonać labirynt. Zapisać pracę. Przesłać na stronę szkoły z Waszym podpisem w temacie: pspbudziska@wp.pl