Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach z dniem 25.05.2020 r. wznawia działalność

W szkole odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:
Zajęcia rewalidacyjne
Konsultacje dla uczniów klasy VIII
Konsultacje dla uczniów klas IV-VII od 1.06.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w czasie pandemi koronawirusa.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

16, 17, 18.06.2020 – egzamin ósmoklasisty 2020

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020. Daty i godziny
  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657, zostaje zmieniony termin egzaminów ósmoklasisktów, który zaplanowany był na 21,22,23 kwietnia 2020 roku. Komunikat o harmonogramie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.