Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657, zostaje zmieniony termin egzaminów ósmoklasisktów, który zaplanowany był na 21,22,23 kwietnia 2020 roku. Komunikat o harmonogramie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Wiadomość dla uczniów kl. VIII i rodziców uczniów klasy VIII

W dniach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 –język polski
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 –matematyka
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 –języki obce nowożytne

Uczniowie klasy VIII, Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach, napiszą próbne egzaminy. Wszystkie potrzebne materiały zostaną im dostarczone, a później od nich zebrane.

Czas trwania egzaminu z języka polskiego wynosi 120 minut, uczniowie z dostosowaniem warunków – do 180 minut, z matematyki – 100 minut, uczniowie z dostosowaniem warunków do 150 minut, z języka angielskiego –  90 minut, uczniowie z dostosowaniem do 135 minut.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Polsce Minister Edukacji Narodowej znowelizował dotychczasowe Rozporządzenie. Nowe przepisy wchodzą w życie 25 marca 2020 roku i będą obowiązywały do 10 kwietnia 2020 r. W tym czasie nadal zostają zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych, a nauka będzie się odbywać zdalnie.

Na mocy nowego Rozporządzenia w naszej szkole będziemy kontynuować kształcenie na odległość, ale w szerszym niż dotychczas zakresie. Nauczyciele będą realizowali podstawę programową, a prace uczniów będą podlegały ocenie.

Na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Zdalne nauczanie” znajdują się tematy i zagadnienia z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje uczniowie otrzymują na utworzonych swoich grupach klasowych, w aplikacji Messenger, platformie DISCORD. Tam też nauczyciele otrzymują informację zwrotną i prace uczniów, które podlegają ocenie. W pracy wykorzystywane są również e-podręczniki.

Prosimy wszystkich Uczniów o zapoznanie się z materiałem niezbędnym do realizacji programu nauczania, a także o pełną mobilizację i rzetelne wykonywanie zadań.

Nauka na odległość stanowi wyzwanie dla wszystkich. Tym bardziej dziękujemy Rodzicom za wyrozumiałość oraz dotychczasową pomoc w realizacji zdalnego nauczania i kierujemy prośbę do Państwa o dalszą współpracę.

Zdalna nauka w Publicznej Szkole Podstawowej w Budziskach

1. Język polski

Lekcje prowadzone są za pomocą komunikatora „Mesengerr”. Każda z klas ma utworzoną grupę, na której ma stały kontakt z nauczycielem.


2. Matematyka – klasy 4, 5, 7, 8.

Materiał do pracy przekazywany jest uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

Uczniowie rozwiązują zadania w wydrukowanej karcie pracy, bądź zapisują w zeszycie.

Klasa 8 dodatkowo:

  • rozwiązuje zadania z „Kalendarza ósmoklasisty” (zadania przewidziane na 1 tydzień rozwiązywane w 2 dni-zapisywane w zeszycie),

Matematyka klasa 6.

Informacje przekazywane przez aplikację Mesengerr w utworzonej grupie w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

 

3. Biologia klasa 5, 6, 7, 8 oraz przyroda klasa 4.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom przez aplikację Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.


4. Geografia, technika.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.


5. Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom za pomocą poczty e-mail, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.


5. Historia.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

6. Język angielski klasy 4, 5, 6, 7, 8.

Lekcje prowadzone są za pomocą komunikatora „Mesengerr”, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

Dodatkowo, klasa 8 korzysta z zadań umieszczonych w linku https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, wydawnictwo EGIS oraz w linku https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


7. Język niemiecki klasy 7, 8.

Materiał dydaktyczny przekazywany uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.


8. Religia.

Informacja przekazana przez aplikację Mesengerr.

Diecezja Sandomierska zaprasza wszystkie dzieci do korzystania z katechezy multimedialnej według  poniższego harmonogramu:

     Od poniedziałku, 23 marca o godzinie 9.00,  na stronie Diecezji Sandomierskiej oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej ukazywać się będą regularnie dwie propozycje katechez w następującym porządku:

·         we wtorki i piątki: dla dzieci starszych  ze szkół podstawowych (klasy V-VIII)

·         w czwartki i soboty: dla dzieci młodszych (przedszkole – IV klasa)

9. Fizyka, chemia klasy 7,8.

Zadania przekazane uczniom za pomocą aplikacji Mesengerr, w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja w tygodniowym rozkładzie lekcji dla ucznia.

10. Klasy I- III oraz przedszkole. Nauczyciele mają stały kontakt telefoniczny z rodzicami, przekazując wskazówki i informacje do pracy z dzieckiem.

Dodatkowo korzystają z dostępnych e-lekcji w internecie:

11. Wychowanie fizyczne

https://damianrudnik.com/lekcja-wf-w-domu-zagraj-i-cwicz-podstawowka-i-liceum/