OGŁOSZENIE

W dniu 20.04.2018 r. (piątek) o 13.30

w Publicznej Szkole Podstawowej w Budziskach,

odbędzie się spotkanie z Rodzicami.

Serdecznie zapraszamy.

Ferie zimowe czas zacząć…

Wszystkim Uczniom naszej szkoły życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.
Bawcie się dobrze i odpoczywajcie!!!

Do miłego zobaczenia 26 lutego 2018 roku.

ferie1

W dniu 12 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyła się licytacja fantów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele uczestniczyli w przedsięwzięciu z wielkim zaangażowaniem. 

W niedzielę 14 stycznia 2018 roku przeprowadziliśmy również zbiórkę na terenie Gminy Łubnice. 

Dzięki hojnym darczyńcom udało nam się zebrać

4 162,66 złotych !!!

  

Zapytanie ofertowe – dotyczy wykonania placu zabaw przy PSP w Budziskach w ramach projektu „Szczęśliwe dzieciaki”

Budziska, dn. 23.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Szczęśliwe dzieciaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).

Zamawiający:

GMINA ŁUBNICE/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH, Budziska 146, 28-232 Budziska, Tel. 158659200, email: pspbudziska@wp.pl NIP: 8661540720
Szczegóły oferty w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na plac zabaw1

Załącznik 5