Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Tematyka Termin Uwagi
1. Zebranie organizacyjne Rady rodziców Dyrektorem szkoły – sprawy wychowawcze, opiniowanie szkolnych dokumentów, programów i przedsięwzięć, ustalanie harmonogramów prac i wydatków. Początek roku szkolnego Dyrektor, Rada Rodziców, wychowawcy klas
2. Organizacja i kalendarz rok szkolnego 2019/2020. Zapoznanie z WSO oraz aktualną dokumentacją szkoły. Sprawy bieżące – zachowanie, wyniki nauczania, organizacja zajęć pozalekcyjnych i wychowawczych, opiekuńczych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przedstawienie zmian w oświacie według nowej reformy szkolnictwa. Wrzesień/październik Spotkania rodziców z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas
  Sprawy bieżące – omówienie wyników nauczania i zachowania Listopad/grudzień Dyrektor, wychowawcy klas
3. Omówienie wyników nauczania za I semestr roku szkolnego 2019/2020. Styczeń Dyrektor, wychowawcy klas
4. Sprawy bieżące – omówienie wyników nauczania i zachowania, organizacja wycieczki szkolnej Kwiecień/maj Dyrektor, wychowawcy klas
5. Indywidualne spotkania – zgodnie z potrzebami rodziców, wychowawców i nauczycieli uczących. W ciągu roku Wychowawcy klas