Historia szkoły

Budziska to wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, gminie Łubnice.
W Budziskach znajduje się dom zakonny ojców trynitarzy, wzniesiony w 1986 roku przez pochodzącego stąd
o. Jerzego Kępińskiego.
Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości utworzono w Budziskach Powszechną Szkołę Podstawową.
Pierwszą siedzibą była strażnica wojsk rosyjskich tzw. Kordon. Szkoła funkcjonowała w strażnicy rosyjskiej do 1932 r.,
kiedy przekazano wykupiony przez Urząd Gminy budynek od Jakuba Wójtowicza dla potrzeb szkoły. W 1934 r. szkoła przeniosła się
do starego budynku. Nauczycielem i dyrektorem przed wojną oraz po siedmioletniej tułaczce był Franciszek Bator.
W roku 1939 pan Franciszek Bator jako oficer rezerwy został powołany do wojska. W chwili kapitulacji wojsk polskich znalazł się na terytorium zajętym przez agresora w wyniku czego znalazł się w Kozielsku.
Na przełomie XVIII i XIX w budynek , w których mieściła się szkoła był spichlerzem dworskim.
W latach 1948 – 49 funkcję kierownika szkoły powierzono pani Annie Skoczyńskiej oraz Stanisławie Mżygłód. W kolejnych latach powyższą funkcję obejmowała Janina Jezierska, Henryk Wnuk, Adolf Zielono (1969 – 1989), Kazimierz Banaś (1990 – 2006r.).
Obecnie od 2007 r. funkcję dyrektora szkoły pełni pani Teresa Krzystek.
Inicjatorami oraz osobami, które przyczyniły się do budowy nowej szkoły byli: Stanisław Rybak, Marta Choroszczyńska
oraz Kazimierz Banaś. Wraz z rodzicami oraz społecznością lokalną ruszyła w roku 1992 budowa szkoły. Budynek powstał dzięki sponsorom między innymi: Elektrowni Połaniec, Prokuraturze Rejonowej w Staszowie.
Z dużym zaangażowaniem wspierali to przedsięwzięcie firma ,,Polprzem” oraz Urząd Gminy Łubnice. Miejscowa ludność
nie szczędziła starań o to, by wreszcie uczniowie naszego obwodu szkolnego mogli uczyć się w pięknym, piętrowym budynku.
Od 1996 r. jesteśmy szczęśliwi, że możemy uczyć się w takim gmachu szkolnym.
W roku 1997 szkołę tę dotknęła powódź , jednak mimo tego, iż szkoła ucierpiała, to przyjęliśmy pod naszą strzechę na okres remontu uczniów sąsiedniej szkoły i nauczycieli z Gac Słupieckich.