Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach

Agnieszka Telka – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, informatyka
Anna Pawlik – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, opiekun biblioteki szkolnej, zajęcia specjalistyczne, wychowawca klasy II – III
Anna Nowakowska – Gromny – j. polski, j. angielski,  wychowawca klasy VII i VIII
Teresa Stawecka – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, plastyka, muzyka, wychowawca klasy I i VI
Anna Kalita – wychowanie przedszkolne, historia, WOS, zajęcia specjalistyczne
Monika Walęzak – j. angielski, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy IV i V
Alicja Śmiszek – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, wychowawca w oddziale przedszkolnym – grupa młodsza
Małgorzata Szewczyk – matematyka, zajęcia specjalistyczne, doradztwo zawodowe
Renata Wójtowicz – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Elżbieta Zdziebko – geografia, technika
Sławomir Gumuła – religia
Ewa Bąk – matematyka
Jolanta Hynek – fizyka
Stanisław Pazdro – chemia
Eliza Ozdoba – j. niemiecki