Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach

Agnieszka Telka – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, informatyka, opiekun biblioteki szkolnej
Anna Pawlik – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne w oddziale „Szczęśliwe dzieciaki”, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy III
Anna Nowakowska – Gromny – j. polski, j. angielski, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VI i VII
Teresa Stawecka – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, plastyka, muzyka, wychowawca klasy I i IV,
Beata Szczęsna – edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka, wychowawca klasy II
Anna Kalita – wychowanie przedszkolne, historia
Monika Walęzak – j. angielski, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy V
Sławomir Gumuła – religia
Małgorzata Szewczyk – matematyka
Ewa Bąk – matematyka
Jolanta Hynek – fizyka
Elżbieta Zdziebko – geografia
Elżbieta Sroka – chemia
Eliza Ozdoba – j. niemiecki
Alicja Śmiszek – wychowanie przedszkolne, wychowawca w oddziale przedszkolnym „Szczęśliwe dzieciaki”, zajęcia rewalidacyjne