KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
24 września 2019 r. Spotkanie informacyjne z rodzicami klas 0 – VIII i grupy młodszej
Październik 2019 r. Ćwiczenia ewakuacyjne pod kierunkiem członków OSP w Łubnicach
Listopad/grudzień 2019 r. Spotkanie z rodzicami – wywiadówka
23 – 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 2020 r. Rada klasyfikacyjna
styczeń 2020 r. Spotkanie z rodzicami – wywiadówka
27 stycznia – 9 lutego 2020 r. Ferie zimowe
Kwiecień 2020 Spotkanie z rodzicami – wywiadówka
język polski – 21 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 Egzamin ósmoklasisty
9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29 maja 2020 r. Dzień otwarty szkoły
10 czerwca 2020 r. Klasyfikacja
23 czerwca 2020 r. Rada klasyfikacyjna
26 czerwca 2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
29 czerwca 2020 r. Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
26 sierpnia 2020 r. Posiedzenie organizujące rok szkolny 2020/2021