Powtórzenie  wiadomości – Europa klasa 6

Ta karta pracy jest na ocenę.  Czas na odesłanie na moją pocztę do 7 kwietnia.  Informację zwrotną odnośnie uzyskanej oceny przesyłam na adres każdego ucznia. Jeśli ktoś nie ma możliwości aby wydrukować może pisać tylko same odpowiedzi  do zadań. Wysyłamy na :elzbietzdz@wp.pl. Powodzenia.

1.Na poniższej mapie Europy zaznaczono trasę rejsu statku z portu w Petersburgu do portu w Splicie. Podaj nazwy państw, które odwiedzą podróżujący statkiem płynącym z Petersburgu do Splitu oraz ich stolice. (10 pkt)

2.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych(1pkt)

Kontynent europejski leży na:

a)Półkuli wschodniej i półkuli południowej

b) Półkuli wschodniej i półkuli północnej,

c) Półkuli wschodniej i półkuli zachodniej,

d) Półkuli północnej, wschodniej i zachodniej

3.Drugą pod względem długości rzeką w Europie jest Dunaj (2888km) .Napisz przez jakie kraje europejskie przepływa ta rzeka . Do każdego kraju dopisz jego stolicę. (10pkt)

4. Oblicz rozciągłość  południkową i równoleżnikową Islandii  (4pkt)(Takie zadanie robiliśmy w zeszycie na przykładzie Europy, jeżeli ktoś nie pamięta proszę przeanalizować informacje z podręcznika str16 – 17)

Punkty skrajne Islandii:

 Na północ: Rifstangi, 66°32′ N

Na południe: Kötlutangi, 63°24′ N

Na zachód: Bjargtangar, 24°32′ W

Na wschód: Gerpir, 13°30′W

5.  Oblicz rozciągłość  południkową i równoleżnikową Francji (4pkt)

Punkty skrajne Francji

Na północ – Bray-DunesNord 51°05′N 2°32′E

Na południe – Îles Lavezzi, na Korsyce 41°20′N 9°15′E

Na zachód – Île d’Ouessant, w Bretanii 48°27′N 5°08′W

Na wschód – okolice CervioneHaute-Corse 42°17′N 9°33′E

6.Uzupełnij tabelę. Wpisz litery, którymi oznaczono przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw państw europejskich. (7pkt)

A. Wzrost wydatków na służbę zdrowia

B. mały lub ujemny przyrost naturalny

C. model rodziny bezdzietnej lub posiadającej jedno dziecko

D. wydłużenie się przeciętnej długości życia

E. konieczność zatrudniania imigrantów

F. mały udział dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności

G. chęć realizowania swoich planów zawodowych i pasji

Starzenie się społeczeństwa
Przyczyny Skutki
     

7.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów germańskich(3pkt)

8.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów słowiańskich(3pkt)

9.Podaj przykłady 2 państw należących do ludów bałtyckich(2pkt)

10.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów romańskich(3pkt)

11. Podaj przykłady 3 krajów należących do grupy ugrofińskiej(3pkt)

12. Do podanych państw dopisz religię, która przeważa na jego obszarze(5pkt)

A. Rosja-

B. Niemcy-

C. Albania-

D. Litwa-

E. Irlandia –

13.(6 pkt)

W Europie  oraz na świecie istnieją terytoria oddzielone od głównego obszaru państw , do których należą. Takie obszary nazwano eksklawami. Należy do nich m. In. rosyjski obwód kaliningradzki. Eksklawą jest też miasteczko Campione d Italia położone nad alpejskim jeziorem Lugano. Zajmuje ono część wybrzeża jeziora o długości ok. 2 km i mieszka tam około 2 tys. osób. Ten niewielki obszar należący do Włoch jest otoczony ze wszystkich stron terytorium Szwajcarii. Taki obszar jest nazywany enklawą. Tak więc Campione d Italia dla Włoch jest eksklawą, a dla Szwajcarii enklawą obcego państwa. Niektóre europejskie enklawy są państwami, np. San Marino i Watykan.

Do podanych opisów przyporządkuj właściwy termin – eksklawa lub enklawa.

  1. Część terytorium państwa oddzielona od jego głównego obszaru to…………………………………….
  2. Terytorium należące do danego państwa otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa jest  nazywane……………………………………….

Podaj 2 przykłady obszarów europejskich, będących eksklawami oraz 2 przykłady państw europejskich, będących enklawami. Do każdego z nich dopisz państwa, z którymi graniczą.

Enklawy:

Eksklawy:

14. Ustal, który opis dotyczy Paryża, a który Londynu.(2pkt)

A. To leżące w zachodniej europie miasto jest zamieszkiwane przez ok.9 mln mieszkańców. Należy do większych centrów gospodarczych i kulturowych na świecie. Znajduje się tam największa w Europie giełda papierów wartościowych. Siedziby banków, firm ubezpieczeniowych i kancelarii prawnych mieszczę się głównie w dzielnicy City. …………………………………….

B. Miasto jest ważnym centrum kulturowym Europy. Bywa nazywane światową stolicą mody. Słynie z muzeów np. Luwr. W Luwrze znajduje się ponad 300tys. dzieł sztuki z różnych kontynentów i epok historycznych…………………………

15. Na podstawie poniższych klimatogramów  wykonaj polecenia zamieszczone poniżej (10pkt)

 Moskwa

2.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych(1pkt)

Kontynent europejski leży na:

a)Półkuli wschodniej i półkuli południowej

b) Półkuli wschodniej i półkuli północnej,

c) Półkuli wschodniej i półkuli zachodniej,

d) Półkuli północnej, wschodniej i zachodniej

3.Drugą pod względem długości rzeką w Europie jest Dunaj (2888km) .Napisz przez jakie kraje europejskie przepływa ta rzeka . Do każdego kraju dopisz jego stolicę. (10pkt)

4. Oblicz rozciągłość  południkową i równoleżnikową Islandii  (4pkt)(Takie zadanie robiliśmy w zeszycie na przykładzie Europy, jeżeli ktoś nie pamięta proszę przeanalizować informacje z podręcznika str16 – 17)

Punkty skrajne Islandii:

 Na północ: Rifstangi, 66°32′ N

Na południe: Kötlutangi, 63°24′ N

Na zachód: Bjargtangar, 24°32′ W

Na wschód: Gerpir, 13°30′W

5.  Oblicz rozciągłość  południkową i równoleżnikową Francji (4pkt)

Punkty skrajne Francji

Na północ – Bray-DunesNord 51°05′N 2°32′E

Na południe – Îles Lavezzi, na Korsyce 41°20′N 9°15′E

Na zachód – Île d’Ouessant, w Bretanii 48°27′N 5°08′W

Na wschód – okolice CervioneHaute-Corse 42°17′N 9°33′E

6.Uzupełnij tabelę. Wpisz litery, którymi oznaczono przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw państw europejskich. (7pkt)

A. Wzrost wydatków na służbę zdrowia

B. mały lub ujemny przyrost naturalny

C. model rodziny bezdzietnej lub posiadającej jedno dziecko

D. wydłużenie się przeciętnej długości życia

E. konieczność zatrudniania imigrantów

F. mały udział dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności

G. chęć realizowania swoich planów zawodowych i pasji

Starzenie się społeczeństwa
Przyczyny Skutki
     

7.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów germańskich(3pkt)

8.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów słowiańskich(3pkt)

9.Podaj przykłady 2 państw należących do ludów bałtyckich(2pkt)

10.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów romańskich(3pkt)

11. Podaj przykłady 3 krajów należących do grupy ugrofińskiej(3pkt)

12. Do podanych państw dopisz religię, która przeważa na jego obszarze(5pkt)

A. Rosja-

B. Niemcy-

C. Albania-

D. Litwa-

E. Irlandia –

13.(6 pkt)

W Europie  oraz na świecie istnieją terytoria oddzielone od głównego obszaru państw , do których należą. Takie obszary nazwano eksklawami. Należy do nich m. In. rosyjski obwód kaliningradzki. Eksklawą jest też miasteczko Campione d Italia położone nad alpejskim jeziorem Lugano. Zajmuje ono część wybrzeża jeziora o długości ok. 2 km i mieszka tam około 2 tys. osób. Ten niewielki obszar należący do Włoch jest otoczony ze wszystkich stron terytorium Szwajcarii. Taki obszar jest nazywany enklawą. Tak więc Campione d Italia dla Włoch jest eksklawą, a dla Szwajcarii enklawą obcego państwa. Niektóre europejskie enklawy są państwami, np. San Marino i Watykan.

Do podanych opisów przyporządkuj właściwy termin – eksklawa lub enklawa.

  1. Część terytorium państwa oddzielona od jego głównego obszaru to…………………………………….
  2. Terytorium należące do danego państwa otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa jest  nazywane……………………………………….

Podaj 2 przykłady obszarów europejskich, będących eksklawami oraz 2 przykłady państw europejskich, będących enklawami. Do każdego z nich dopisz państwa, z którymi graniczą.

Enklawy:

Eksklawy:

14. Ustal, który opis dotyczy Paryża, a który Londynu.(2pkt)

A. To leżące w zachodniej europie miasto jest zamieszkiwane przez ok.9 mln mieszkańców. Należy do większych centrów gospodarczych i kulturowych na świecie. Znajduje się tam największa w Europie giełda papierów wartościowych. Siedziby banków, firm ubezpieczeniowych i kancelarii prawnych mieszczę się głównie w dzielnicy City. …………………………………….

B. Miasto jest ważnym centrum kulturowym Europy. Bywa nazywane światową stolicą mody. Słynie z muzeów np. Luwr. W Luwrze znajduje się ponad 300tys. dzieł sztuki z różnych kontynentów i epok historycznych…………………………

15. Na podstawie poniższych klimatogramów  wykonaj polecenia zamieszczone poniżej (10pkt)

 Moskwa

2.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych(1pkt)

Kontynent europejski leży na:

a)Półkuli wschodniej i półkuli południowej

b) Półkuli wschodniej i półkuli północnej,

c) Półkuli wschodniej i półkuli zachodniej,

d) Półkuli północnej, wschodniej i zachodniej

3.Drugą pod względem długości rzeką w Europie jest Dunaj (2888km) .Napisz przez jakie kraje europejskie przepływa ta rzeka . Do każdego kraju dopisz jego stolicę. (10pkt)

4. Oblicz rozciągłość  południkową i równoleżnikową Islandii  (4pkt)(Takie zadanie robiliśmy w zeszycie na przykładzie Europy, jeżeli ktoś nie pamięta proszę przeanalizować informacje z podręcznika str16 – 17)

Punkty skrajne Islandii:

 Na północ: Rifstangi, 66°32′ N

Na południe: Kötlutangi, 63°24′ N

Na zachód: Bjargtangar, 24°32′ W

Na wschód: Gerpir, 13°30′W

5.  Oblicz rozciągłość  południkową i równoleżnikową Francji (4pkt)

Punkty skrajne Francji

Na północ – Bray-DunesNord 51°05′N 2°32′E

Na południe – Îles Lavezzi, na Korsyce 41°20′N 9°15′E

Na zachód – Île d’Ouessant, w Bretanii 48°27′N 5°08′W

Na wschód – okolice CervioneHaute-Corse 42°17′N 9°33′E

6.Uzupełnij tabelę. Wpisz litery, którymi oznaczono przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw państw europejskich. (7pkt)

A. Wzrost wydatków na służbę zdrowia

B. mały lub ujemny przyrost naturalny

C. model rodziny bezdzietnej lub posiadającej jedno dziecko

D. wydłużenie się przeciętnej długości życia

E. konieczność zatrudniania imigrantów

F. mały udział dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności

G. chęć realizowania swoich planów zawodowych i pasji

Starzenie się społeczeństwa
Przyczyny Skutki
     

7.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów germańskich(3pkt)

8.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów słowiańskich(3pkt)

9.Podaj przykłady 2 państw należących do ludów bałtyckich(2pkt)

10.Podaj przykłady 3 państw należących do ludów romańskich(3pkt)

11. Podaj przykłady 3 krajów należących do grupy ugrofińskiej(3pkt)

12. Do podanych państw dopisz religię, która przeważa na jego obszarze(5pkt)

A. Rosja-

B. Niemcy-

C. Albania-

D. Litwa-

E. Irlandia –

13.(6 pkt)

W Europie  oraz na świecie istnieją terytoria oddzielone od głównego obszaru państw , do których należą. Takie obszary nazwano eksklawami. Należy do nich m. In. rosyjski obwód kaliningradzki. Eksklawą jest też miasteczko Campione d Italia położone nad alpejskim jeziorem Lugano. Zajmuje ono część wybrzeża jeziora o długości ok. 2 km i mieszka tam około 2 tys. osób. Ten niewielki obszar należący do Włoch jest otoczony ze wszystkich stron terytorium Szwajcarii. Taki obszar jest nazywany enklawą. Tak więc Campione d Italia dla Włoch jest eksklawą, a dla Szwajcarii enklawą obcego państwa. Niektóre europejskie enklawy są państwami, np. San Marino i Watykan.

Do podanych opisów przyporządkuj właściwy termin – eksklawa lub enklawa.

  1. Część terytorium państwa oddzielona od jego głównego obszaru to…………………………………….
  2. Terytorium należące do danego państwa otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa jest  nazywane……………………………………….

Podaj 2 przykłady obszarów europejskich, będących eksklawami oraz 2 przykłady państw europejskich, będących enklawami. Do każdego z nich dopisz państwa, z którymi graniczą.

Enklawy:

Eksklawy:

14. Ustal, który opis dotyczy Paryża, a który Londynu.(2pkt)

A. To leżące w zachodniej europie miasto jest zamieszkiwane przez ok.9 mln mieszkańców. Należy do większych centrów gospodarczych i kulturowych na świecie. Znajduje się tam największa w Europie giełda papierów wartościowych. Siedziby banków, firm ubezpieczeniowych i kancelarii prawnych mieszczę się głównie w dzielnicy City. …………………………………….

B. Miasto jest ważnym centrum kulturowym Europy. Bywa nazywane światową stolicą mody. Słynie z muzeów np. Luwr. W Luwrze znajduje się ponad 300tys. dzieł sztuki z różnych kontynentów i epok historycznych…………………………

15. Na podstawie poniższych klimatogramów  wykonaj polecenia zamieszczone poniżej (10pkt)

 Moskwa

Madryt

  1. Odczytaj temperaturę powietrza w miesiącu najcieplejszym w Madrycie i Moskwie.(temperatura oznaczona czerwoną linią –odczytujemy w 0C)

Moskwa –   …………..                       Madryt –    ……….

  • Odczytaj temperaturę powietrza w miesiącu najzimniejszym w Madrycie i Moskwie.

Moskwa –   …………..                       Madryt –    ……….

  • Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza dla Moskwy i Madrytu.(od temperatury powietrza najcieplejszego miesiąca odejmujemy temperaturę z miesiąca najzimniejszego)

Moskwa –   …………..                       Madryt –    ……….

  • Odczytaj  ilość opadów  w lipcu i grudniu dla Moskwy i Madrytu.( to niebieskie słupki  – podajemy w mm)
miasto Opady w lipcu Opady w grudniu
Moskwa      
Madryt