Karta pracy dla kl.6 –technika  rzutowanie

 Zad.14 (z pliku PDF) Z tym zadaniem chyba nikt nie będzie miał problemu.(1pkt)

Odp.

Zad. 15 Przyjrzyj się rysunkom  i wykonaj polecenie. Zaznacz w odpowiednim miejscu tabeli znakiem X, które rzuty wykonano prawidłowo. ( Liniami przerywanymi zaznaczono krawędzie, które są niewidoczne gdy patrzymy z odpowiedniego kierunku)(3pkt)

Bryła pierwsza      
Bryła druga      
Bryła trzecia      

Na zadanie 16 nie zwracamy uwagi.

Następnie przyglądamy się dokładnie rysunkom i informacjom zamieszczonym na stronie 38,39 i 40 przesłanego pliku pdf  i na tej podstawie  dopisujemy nazwę odpowiedniego rzutowania do bryły. (zdjęcia na końcu)(3pkt)

Wybieramy: dimetria prostokątna, dimetria ukośna lub izometria.

Rys.1. (idąc od góry) -…………………………………………

Rys.2-……………………………………………………………………

Rys.3-…………………………………………………………………..

Uzupełnioną i podpisaną  kartę pracy przesyłamy do oceny do końca tygodnia. Można napisać tylko same odpowiedzi  i przesłać  na mój adres :elzbietzdz@wp.pl